"Stanisław Skorupski do Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem przyszedł ze sporym już doświadczeniem pedagogicznym. Absolwent dawnego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej przez wiele lat pracował w Turoszowie w zespole szkół górniczych. — W worku turoszowskim można było wtedy znaleźć, jak to na „dzikim Zachodzie”, zbieraninę ludzką, którą należało zintegrować. W jakiejś mierze mi się to udało. Do Dębego też przyszedłem świadomy, że nie będzie to łatwa praca. Szkoła właściwie na odludziu, nad Zalewem Zegrzyńskim, jedyna tego typu w Polsce, musiała gromadzić różnorodny element ludzki". -Ten fragment pochodzi z artykułu redaktora PIOTRA RACHTANA „Wędrujące strefy ciszy”, który zamieszczono w KULISY  nr 12/1975, weekendowym dodatku do Expresu Wieczornego. Publikujemy go (z niewielkimi zmianami redakcyjnymi) jako obszerne uzupełnienie sylwetki Druha Skorupskiego, nakreślonej przez Wandę Żebrowską (Niewiarowską) w Monografii Technikum w Dębem(str. 128-133).

Oryginalne brzmienie poniższego tekstu znajdziecie na www.skorupski.com

 Do Dębego Stanisław Skorupski przyszedł z własnym programem pracy wychowawczej. Uważał, że najważniejsze — to dać młodzieży wiele wrażeń. Pozytywnych oczywiście, i wartościowych poznawczo. Dać jej możliwość walki z trudnościami, stwarzać sytuacje nietypowe. Dlatego też zorganizował harcerstwo w internacie.

 W harcerstwie, jego zdaniem, na biwakach, obozach i w rejsach, młodzież mogła odnajdywać owe mocne wrażenia. Najsławniejszy rejs harcerzy z TGW przyniósł rzeczywiście mocne wrażenia: dwiema żaglówkami spływali Dunajem z Bratysławy do Morza Czarnego. A gdy wypływali z portu bratysławskiego, jedna z łódek zderzyła się z barką i, poważnie uszkodzona, wywróciła się. Zatonęło mnóstwo sprzętu, paszporty, aparaty fotograficzne. Załoga wywróconej „Omegi”, jak wspomina Stanisław Skorupski wspaniale wybrnęła z opresji: „Chłopcy byli znakomicie przygotowani do spotkania i z taką niebezpieczną przygodą”. Przez dziesięć dni remontowali, z wielką pomocą Słowaków, uszkodzoną żaglówkę. A potem rejs kontynuowali, przepłynęli ponad 1300 km. Po powrocie do kraju bardzo ich honorowano, o wyprawie pisała prasa, sam druh Naczelnik ZHP wpisał się do księgi pamiątkowej. Tylko na terenie szkoły było nie tak.

 Zaraz po objęciu stanowiska Stanisław Skorupski uporządkował, unormował życie internatu. Właśnie przez wprowadzenie harcerstwa. Życie technikum toczy się właściwie między szkołą i internatem, gdzie mieszka większość uczniów. To jest też dodatkowa trudność w pracy. Prawie 300 podopiecznych. Męski i żeński internat podzielił na zastępy, wprowadził system dyżurów w stołówce i przy sprzątaniu. Skończył się wieczny bałagan.

 Druh Skorupski o swoich metodach wychowawczych:

— Pracę zorganizowałem w małych zespołach, najwyżej 8-osobowych. Nic z masowości. Grupy dobierały się na zasadzie dobrowolności. Chodziło mi o to, żeby pracować w grupach nieformalnych. Gdyż w szkole wychowywać należy w niewielkich, samorządnych grupach, nie w klasach. Taką grupę przez całą szkolę powinien prowadzić jeden wychowawca, nie wyspecjalizowany nauczyciel, tylko wychowawca właśnie. Człowiek z silną osobowością i aktywną postawą wobec życia. Dla takiego wychowawcy najważniejszy jest uczeń, jako jednostka w grupie, a nie grupa jako całość. To właśnie próbowałem realizować. Zaczynaliśmy od spraw łatwiejszych, gier, podchodów, rozwijania hobby danej grupy, po to, by ją scementować, potem dopiero podsuwało im się rzeczy związane z ich pracą czy nauką. Przy tym wszystkim stawiałem głównie na nieprzeciętność, oryginalność działań. Można było robić tylko coś, czego nikt jeszcze nie robił. Eliminowaliśmy naśladownictwo. W ten sposób młodzież była zmuszona do własnych poszukiwań. Pobudziłem jej aktywność. Najtrudniejszymi chłopcami sam się zajmowałem. Wydaje mi się zresztą, w każdym przypadku, że „trudność” ucznia jest pozorna. Ojciec pewnego chłopca, Tadka, za nadużycia trafił do więzienia. Chłopiec, dobry dotąd w nauce, opuścił się. Nauczyciela to na lekcji nie obchodzi, nie zastanawia się nad przyczynami, tylko chłopaka w łeb (czasem nawet nie w przenośni). Ja dałem. Tadkowi możliwość odpowiedzialnej pracy, obarczyłem go obowiązkami. Miał on uczestniczyć w rejsie po Dunaju. Dyrektor postawił veto: uczeń opuścił dwa (!) dni w ciągu roku szkolnego bez usprawiedliwienia. Notabene wyprawa miała się odbyć w czasie wakacji, po promocji do następnej klasy. Na szczęście dyrekcja zadecydowała o Tadku, gdy już mieliśmy paszporty. I zaczęło się, być może niezbyt pedagogiczna — Tadek o decyzji wiedział — walka o chłopca.

 Po prostu druh uparł się. Tadek pojechał wiec autostopem i spotkał się z nimi w Bratysławie.

Niektórzy koledzy — nauczyciele dziś uważają, że Stanisław Skorupski miał naprawdę skuteczne metody wychowawcze, zwłaszcza podoba im się wychowanie przez działanie. Jeden z nauczycieli, Remigiusz Walczak, powiada:

 — Dzięki niemu młodzież była bardziej uspołeczniona, aktywna. Nie trzeba było o nic prosić. Sami przychodzili z propozycjami. Byli samodzielni i nawet — chyba to można tak określić — bardziej upolitycznieni. A teraz? O wszystko się prosi, robią łaskę.

 Janusz Jurkowski, eks-nauczyciel w Technikum w Dębem — mówi: — Wszystkich denerwowało, że Skorupski dopuszcza dyskusję z młodzieżą na zasadzie partnerstwa, że z chłopcami rozmawia jak z młodszymi kolegami.

 R. Walczak: — Próbowano go więc ustawiać. I zdyskontować jego zasługi.

 J. Jurkowski: — Harcerze podejmowali sprawy, które w szkole „leżą”, przede wszystkim problemy wychowawcze. Kto to lubi? Kto lubi, żeby o tym śmiało mówić? A Skorupski nie tylko mówił — ale i działał.

 — Druh Skorupski — mówi były uczeń Technikum Paweł Wawrzecki, dziś student PWST — rozumiał dobrze, co nam jest potrzebne. I nie tylko obiecywał, że coś zrobi, ale dotrzymywał obietnic. Jak powiedział, że obóz będzie, to obóz był; puszczał do domu częściej, niż zezwalał regulamin (bo regulamin pozwala pojechać do rodziny raz w miesiącu, ale on wiedział, że to za mało). Wieloma rzeczami w ogóle się nie przejmował — kiedy chłopcy się bili, na przykład. Leją się? Niech się leją! Muszą się lać, bo są młodzi. Nie gnuśniał tak jak inni w tej dziurze, żył intensywnie i nas tego nauczył. Pomógł stworzyć nam teatr. W internacie były dwie nieduże salki, pokoiki właściwie. Przebiliśmy między nimi ścianę i z jednego pokoju zrobiło się widownię, a z drugiego — scenę. I teatrzyk nazwaliśmy „13 za murem”. Dyrektor, gdybyśmy przyszli do niego z uprzejmą prośbą o łaskawe zezwolenie na zburzenie całej ściany, za drzwi by nas wyrzucił. Inni nauczyciele śmiali się z druha S., że się tak wysila.

 — Stać go było na jeszcze więcej — mówi nauczyciel Walczak — ale nie mógł swoich możliwości zrealizować. Kiedy już przestał być kierownikiem internatu, lecz wciąż był jeszcze szefem harcerzy, zorganizował w harcówce wieczorek przy świecach. Młodzież śpiewała, bawiła się. W pewnym momencie Skorupski musiał wyjść na chwilę. I wtedy przyszedł jeden z wychowawców i rozpędził młodzież. To było brutalne wejście.

 Konkluzja Stanisława Skorupskiego: — Formalizm szkolny paraliżuje działanie i prowadzi do tego, że każdy, kto dąży do czegoś nowego szybko jest izolowany, a w końcu musi odejść. Tamta szkoła w Dębem nigdy nie miała wypracowanych form pracy pedagogicznej. W miarę trwałych i wartościowych — takich, które wchodzą do tradycji szkoły. Może to być jakaś rzecz prosta, dyscyplina sportowa choćby, czy zespół artystyczny, albo nawet nie zajęcia pozalekcyjne, a na przykład rozwijanie zainteresowań jakąś dziedziną nauki (i potem wygrywane olimpiady z tej dziedziny). Mnie się coś takiego udało —harcerstwo stało się elementem wiodącym w szkole. Ono narzucało formy spędzania czasu, rekreacji. To nie była tylko zabawa, to był sposób życia tej młodzieży.

 Reporter pyta dyrektora TGW Zdzisława Ryczkowskiego o zarzuty merytoryczne, o błędy wychowawcze Stanisława Skorupskiego, ale dyrektor woli rozmowę zwekslować na sprawy administracyjno-finansowe, że mianowicie, Skorupski był złym gospodarzem internatu, a także, że roztrwonił na spływie Dunajem wielki majątek. Reporter dziwi się, że Stanisławem Skorupskiego. nie zajął się wobec tego prokurator. Dyrektor chwali się jeszcze pucharami zdobytymi przez harcerzy, które wróciły do jego gabinetu:

— Proszę, jakie sukcesy odnosiliśmy!

 Dyrekcja chwaliła go na początku. Lecz wkrótce jego metody dotąd przyjmowane ze spokojem przez kierownictwo szkoły, zaczęły wyprowadzać z równowagi. Głównie dlatego, że niezwykle surowy regulamin internatu nie był przestrzegany. Uczniowie z biwaków wracali na przykład po 22-giej godzinie, rzecz, zdaniem starszych nauczycieli niedopuszczalna. Albo — wprowadzenie sprzedaży pączków i oranżady na terenie internatu. Dyrektorzy byli przeciwni temu pomysłowi, zwłaszcza że w szkole już parał się tym ZMS. Dopiero dzisiaj, w półtora roku po odejściu Stanisława Skorupskiego ze szkoły, jej dyrektor chwali się reporterowi, że „Harcerze to u nas pączki sprzedają i w ten sposób zarabiają sobie”.

 Pierwsze konflikty zaczęły się o tamte puchary. To była forma dyskontowania przez dyrektora zasług Skorupskiego. Drużyna zbierała laury w różnych zawodach: trzecie miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Drużyn Żeglarskich, wysokie lokaty w biegach patrolowych, jedno z pierwszych miejsc w wojewódzkim konkursie teatrzyków harcerskich. A za sukcesy przyznaje się dyplomy, ozdobne bardzo, puchary metalowe i kryształowe. I kiedy było już tego kilka sztuk, dyrektor zabrał wszystkie z harcówki do swego gabinetu. Skorupski oczywiście odebrał je. „Przecież młodzież zdobyła, niech przynajmniej popatrzy. To dodatkowa motywacja do pracy”.

 Potem było konfliktów coraz więcej, np. że młodzież w harcówce schadzki sobie urządza, znaczy erotyczne takie schadzki.

 — Byłem przeciwnikiem chowania głowy w piasek — mówi Stanisław Skorupski — Przecież to chłopaki pod dwudziestkę, dziewczęta też. Ale gdy zrodziło się wśród nauczycieli podejrzenie, że jak para chodzi ze sobą, to byli —praktycznie — skończeni. Piętnowano ich, na lekcjach sypały się dwóje. Takimi właśnie problemami wychowawczymi w tej szkole lubili się „dorośli nauczyciele” zajmować.

 Palenie papierosów? Drażniło go zawsze, że uczniowie, niektórzy przecież już dorośli, nawet według prawa odpowiedzialni za siebie, muszą kryć się, w ubikacjach najczęściej, z papierosami. Zaproponował więc przerobienie nieużywanej pralni na palarnię. Palących uczniów wziąłby pod opiekę, byłby z nimi w kontakcie, wiedziałby kto pali. Ale za ten niefortunny pomysł tak go zgromiono, że wycofał się.

 Najcięższym zarzutem dyrektora Ryczkowskiego jest żeglowanie młodzieży po Zalewie bez dostatecznej opieki. Stanisław Skorupski miał bowiem, jego zdaniem, pilnować każdego wypływającego na żaglówce ucznia, choćby miał nawet patent sternika. Zresztą dyrektor powoli przestawał lubić żeglarzy, zwłaszcza od kiedy wypłynął z jednym z uczniów, który jako jachtowy sternik, był na łodzi dowódcą i dyrektor musiał wykonywać jego polecenia. (Nasłano nawet kiedyś milicję. W obecności całej drużyny milicjant legitymował druha Skorupskiego i dowiadywał się, czy aby na pewno wszystko tutaj gra.)

 W czasie jakiejś wizytacji postawiono mu zarzut, że niepoważnie swoje obowiązki traktuje, że pozwala uczniom, mimo nakazów, samodzielnie pływać. Wtedy odparł, w przytomności wizytatorki, dyrektora oraz całego szacownego grona pedagogicznego, iż w żeglarstwie i w harcerstwie uczeń to dla niego nie uczeń, lecz młodszy kolega. Wizytatorka przerwała wizytację oświadczając, że jeżeli dla Stanisława Skorupskiego uczeń jest kolegą, to ona nie ma o czym z nim rozmawiać.

Po pięciu latach pracy przeniesiono go z internatu do świetlicy i odsunięto od spraw. wychowawczych. Potem odebrano mu płatne godziny instruktora żeglarstwa, więc robił to dalej, tylko że za darmo. Wreszcie musiał odejść ze szkoły (skończyło się sprawą sądową i polubownym wyrokiem —Stanisławowi S. brakowało kilku miesięcy pracy do 15-letniego stażu. Sąd zalecił zatrudnić go jeszcze przez tych kilka miesięcy).

 Stanisław Skorupski zna się po trosze na wszystkim. Gra na kilku instrumentach, rysuje i maluje, potrafi nawet biżuterię robić. W czasach „Współczesności” drukował w niej wiersze; wydał zbiorek piosenek żeglarskich, pisał także znajomym prace magisterskie z pedagogiki.

W połowie lat 70. Stanisław Skorupski zarabiał na życie produkowaniem pierścionków i broszek z białego metalu. Jednocześnie — działał w ZHP. W nagrodę za tę działalność popłynął na harcerskim jachcie „Mas" na Wyspy Kanaryjskie. Zaczął też studiować mapy dorzecza Amazonki, ponieważ marzy o przepłynięciu tej rzeki jachtem wraz z młodzieżą.

 Najbardziej niepokoją go wędrujące strefy ciszy, które nawiedzają środkowy bieg wielkiej rzeki.

 

Add a comment

Siatkarska drużyna "Absolwenci TGW Dębe matura 73 plus Przyjaciele" wygrała z reprezentacją Kadry Pedagogicznej Szkoły przy zaporze w tegorocznym meczu, reklamowanym jako „Siatkarskie Andrzejki” Anno Domini 2017. - Wygraliśmy 3-2, wstrzeliwując się precyzyjnie w „andrzejki” przypadające 30 listopada - cieszy się Jerzy Wilczyński.- I chociaż, ze zrozumiałych względów  bez naszego solenizanta Andrzeja, jednakowoż obecnego z nami duchem, a może i dlatego wyzbywszy się tremy, tym razem mecz zakończyliśmy naszym sukcesem wynikiem 15-13 w tzw. tie-breaku - dodaje Prezes Towarzystwa.

- Tak oto po raz pierwszy od kilku lat udało się nam przełamać złą passę w tych meczach, aczkolwiek za „naszych” młodzieńczych lat, w meczach  uczniowie-profesorowie też różnie bywało - komentuje Jerzy Wilczyński.

-Tegoroczny mecz był niezwykle emocjonujący a jego losy rozstrzygnęły się dopiero w piątym secie. Pierwszy set to nieznaczna wygrana kadry pedagogicznej, natomiast w drugim secie absolwenci dali popis gry wysoko punktując nauczycieli. Trzeci set należał również do absolwentów i wydawałoby się że czwarty set zakończy mecz, tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna dla absolwentów i po przegranej musieliśmy wykrzesać ostatek sił by przełamać remis, wygrywając tzw. tie-break jedynie 15:13 - relacjonuje prezes Wilczyński.

Reasumując, propagowane przez nasze Towarzystwo imprezy nawiązujące do tradycji dawnego TGW Dębe, sprawdzają się również w nowych realiach oświatowych i ciesząc się zainteresowaniem młodzieży, mogą przyczyniać się do umacniania więzi młodzieży szkolnej z miejscem ich edukacji, tak jak to się stało w naszym przypadku.

Zatem, do zobaczenia na wiosennym meczu międzypokoleniowym w Szkole przy Zaporze w Dębem!

Absolwenci TGW Dębe matura 73 plus Przyjaciele - Kadra Pedagogiczna Szkoły 3:2 / 24:26, 25:11, 25:23, 22:25 15:13/  

Sędzią głównym meczu był Sławomir Miętek, któremu dziękujemy za wytrwanie na swym, sędziowskim podwyższeniu, sprezentowanym Szkole przez jego firmę EGO.

Foto - Marek Durbacz

 

 

 

 

Add a comment

W czwartek, 30 listopada 2017 r. Prezes Jerzy Wilczyński i Dyrektor Krzysztof Roszak staną naprzeciw siebie po obu stronach siatki, by poprowadzić swe zespoły w tradycyjnym meczu siatkówki: Absolwenci TGW Dębe – matura 1973 plus Przyjaciele kontra Kadra Pedagogiczna Szkoły, który rozpocznie się  o godz. 19. w sali gimnastycznej Szkoły przy zaporze w Dębem. Sędzią głównym tego spotkania będzie Sławomir Miętek.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego meczu. Wstęp wolny.

Add a comment

W dniu 28.11.br. w Szkole przy zaporze odbyło się bardzo interesujące spotkanie dla uczniów klas trzecich z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Było to możliwe dzięki uprzejmości Pani sierż. sztab. Katarzyny  Wawrzyk (matki jednego z uczniów LO Komornica) oraz zaangażowaniu Pani prof. Iwony Zielińskiej.

- Nasi Goście w niezwykle ciekawy sposób przybliżyli uczniom zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym - informuje wicedyrektor Anna Sołodko. - Prelegenci zaprezentowali film i przestrzegali przed konsekwencjami wynikającymi z niebezpiecznych i brawurowych zachowań na drodze. W spotkaniu udział wzięła także osoba skazana za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym
i podzieliła się z uczniami swoim doświadczeniem. Prelekcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem i wywołała wiele komentarzy wśród uczestników. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez naszych uczniów, wśród których są początkujący kierowcy, pobudzi ich do refleksji i przyczyni się do zachowania większej ostrożności  na drodze - dodaje autorka informacji.

Add a comment

Podopieczni trenera Włodzimierza Matejewskiego zajęli pierwsze miejsce w powiatowych  mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych rozegranych w  poniedziałek (20.11) w legionowskiej Arenie. W meczu finałowym drużyna LO Komornica wygrała 12-5 z legionowskim Liceum im. Marii Konopnickiej. Tym samym licealiści ze Szkoły przy zaporze poszli w ślady osiągnięcia swych koleżanek sprzed tygodnia i potwierdzili tegoroczną supremację dawnego TGW DĘBE w uczniowskiej rywalizacji w koszykówce.

Tegoroczna rywalizacja licealistów w licealnym baskecie zgromadziła sześć szkolnych reprezentacji, podzielonych na dwie grupy, w których grano systemem „każdy z każdym”; 2x7 minut. W decydującej fazie turnieju zespoły sklasyfikowane na 2 miejscu grały o 3 lokatę, natomiast zwycięzcy grup spotkali się w finale. Meczu o 5 miejsce nie rozgrywano.

W grupie A rywalizacja była bardzo wyrównana, bowiem każda ze szkół miała po 1 wygranej i 1 porażce, a o kolejności w tej grupie decydował stosunek zdobytych i straconych koszy. Pierwszeństwo teamu  LO „Konopnicka było dość szczęśliwe, bowiem w ostatnim meczu grupowym podopieczni Damiana Czepiela zasłużenie przegrali z PZSP Serock, do końca walcząc o zmniejszenie niekorzystnej różnicy, pozwalającej na wygranie tej grupy.

W grupie B przewaga LO Komornica była bardzo widoczna. Dwie wysokie wygrane z II LO im. Jana III Sobieskiego i Liceum Salezjańskim dały drużynie trenera Matejewskiego  awans do finału. W decydującej rozgrywce koszykarze LO Komornica mimo niekorzystnego początku (0-3) i nerwowego drżenia rąk pod obiema tablicami w pierwszej połowie spotkania (7-5); w drugiej części meczu opanowali emocje, zaczęli wreszcie trafiać do kosza rywali i przechylili szalę zwycięstwa na swą korzyść.

Skład LO Komornica: Konrad Markowski, Patryk Nowakowski, Piotr Przybyłowski, Marcin Krawczyk, Eryk Wiśniewski, Patryk Łagowski, Oskar Elbe, Wiktor Olszewski, Mateusz Olender, Maciej Pietrzak, Damian Ostaszewski. Trener Włodzimierz Matejewski.

Wyniki:

Grupa A

LO „Konopnicka” – PZSP Legionowo 15-2

PZSP Serock – PZSP Legionowo 2-12

PZSP Serock - LO „Konopnicka”  6-3

1.     LO „Konopnicka”         3 pkt 18-8

2.     PZSP Legionowo          3       14-17

3.     PZSP Serock                 3       8-18

Grupa B

LO Komornica   - II LO Legionowo 29-2

LO Komornica   - Liceum Salezjańskie 15-3

Liceum Salezjańskie - II LO Legionowo 21-0

1.     LO Komornica            4       44-5

2.     Liceum Salezjańskie      3       24-15

3.     II LO Legionowo           2       2-50

O III miejsce:  PZSP Legionowo - Liceum Salezjańskie 8-7

Finał: LO Komornica – LO „Konopnicka” 12-5

Kolejność:

1.     LO Komornica (dawne TGW Dębe)

2.     LO „Konopnicka”

3.     PZSP Legionowo

4.     Liceum Salezjańskie

5-6. PZSP Serock;  II LO Legionowo

Add a comment

Drugie miejsce szczypiornistów

18-03-2018 Wyświetleń:4 Aktualności Admin

Trzy wygrane mecze i jedna przegrana zdecydowały o wicemistrzostwie drużyny piłkarzy ręcznych Szkoły przy zaporze w Dębem w tegorocznej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego. W mistrzowskim turnieju rozegranym 16 marca...

Czytaj więcej

Ciekawa impreza dla niewielkiej widowni

14-03-2018 Wyświetleń:27 Aktualności Admin

Ledwie kilkanaście osób (nie licząc nauczycieli i uczniów LO Komornica) uczestniczyło w inauguracyjnym Dniu Otwartych Zajęć zorganizowanym w Szkole przy Nasielskiej 7. Interesująca prezentacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019...

Czytaj więcej

Będziemy świętować 55-lecie Szkoły przy zaporze

04-03-2018 Wyświetleń:111 Aktualności Admin

Już tylko niewiele ponad trzy miesiące dzielą nas od 16 czerwca 2018 r. – daty rozpoczęcia VI Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem. Komitet Zjazdowy obchodów 55.lecia istnienia Szkoły...

Czytaj więcej

Wjazd na Zjazd…

03-03-2018 Wyświetleń:74 Aktualności Admin

Rozpoczęcie działań w celu wykonania remontu wjazdu na teren szkolny z drogi wojewódzkiej to nasza kolejna inicjatywa z cyklu poprawy wizerunku Szkoły przy zaporze w Dębem. Planowany na 16 czerwca...

Czytaj więcej

Znakomita passa wychowanków Krzysztofa Roszaka

01-03-2018 Wyświetleń:62 Aktualności Admin

Siatkarze ze Szkoły przy zaporze w Dębem po raz czwarty z rzędu zostali mistrzami powiatu legionowskiego szkół licealnych. W meczu finałowym licealiści z LO Komornica wygrali po tie-breaku z Liceum...

Czytaj więcej