W najbliższy TŁUSTY CZWARTEK (12.02.2015) inaugurujemy cykl tegorocznych imprez organizowanych przez nasze Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem. Po obu stronach siatki a następnie przy kawie bądź herbacie i nieodzownych w tym dniu – pączkach, spotkamy się by (wzorem szkolnej tradycji dawnego TGW) rozegrać siatkarski pojedynek: Nauczyciele – Absolwenci. Obie drużyny pod wodzą swych sportowych kapitanów:  prezesa TPS Jerzego Wilczyńskiego i dyrektora Szkoły Mirosława Sieradzkiego zapewne z niecierpliwością oczekują na pierwszy gwizdek, niezastąpionego w swej roli siatkarskiego arbitra Sławomira Miętka. Po zakończeniu sportowej rywalizacji wszystkich uczestników i obserwatorów zapraszamy na słodki poczęstunek.

W naszych tegorocznych planach organizacyjnych planujemy jeszcze jedno wydarzenie związane ze sportem. Siatkarskie Andrzejki w ostatnią sobotę listopada br. będą nie tylko doskonałą okazją do rewanżu dla uczestników „tłustoczwartkowego” meczu ale też zwieńczą naszą działalność w roku bieżącym.

Podsumowania i zbilansowania roku 2015 dokonamy w sobotę 11 grudnia, w czasie obrad Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem.

Lutowy mecz siatkówki i grudniowe Walne Zebranie spinają klamrą bogaty (mamy nadzieję) w wydarzenia okres ambitnych zamierzeń i ciekawych (tak nam się wydaje) propozycji, które w formie tabelki prezentujemy poniżej:

LP

 

DATA

NAZWA WYDARZENIA

MIEJSCE

1

12 luty

/czwartek/

Siatkarski

Tłusty Czwartek

Sala sportowa

   TGW Dębe

2.

21 marca

 /sobota/

 

POWITANIE WIOSNY

Śladami naszych praktyk

PROJEKT NIEPORĘT

NIEPORĘT

 Ośrodek TKKF WODNIK

3.

1-3 maj

 /piątek-niedziela/

Śladami naszych praktyk

PROJEKT SANDOMIERZ

Czarnolas

– SANDOMIERZ – Kazimierz Dolny

4.

26-28 czerwiec /piątek-niedziela/

VI ZLOT Matura 73 + Przyjaciele

PIĄTKOWE CZUWANIE

+JUBILEUSZ MATURY  1970/1975

 

TGW Dębe

5.

14-16 sierpień /piątek-niedziela/

Śladami naszych praktyk

PROJEKT BIESZCZADY

Przeworsk

 – PRZEMYŚL –

Solina

6.

3-4 październik /sobota-niedziela/

Śladami naszych praktyk

PROJEKT MIKOŁAJKI

Mikołajki

7.

28 listopad

 /sobota/

Siatkarskie Andrzejki

Sala sportowa  

TGW Dębe

8.

11 grudzień /sobota/

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Czytelnia

TGW Dębe

 

 

Add a comment

Wyryte w pamięci i sercach autorów - tak brzmi motto przedmowy autorstwa Mariana Dachniewskiego do Monografii Technikum w Dębem im. Józefa Pruchnika, której wybrane fragmenty będziemy publikować na naszej stronie internetowej i w kolejnych wydaniach kwartalnika "Szkoła przy zaporze". Zbiorowa praca 10 maturzyst(ek)ów z rocznika 1973 pod redakcją Jerzego Wilczyńskiego została wydana w formie książkowej w czerwcu 2013 roku i można ją było zakupić podczas jubileuszowego V Zjazdu Absolwentów. Dopisek: 50 lat tradycji. 1963-2013 na stronie tytułowej dopełnia okolicznościowego znaczenia publikacji będącej twórczym ucieleśnieniem inicjatywy Stowarzyszenia zwykłego Absolwentów Technikum w Dębem. Wiele miesięcy pracy i wspólnych spotkań przyniosło wymierny efekt, którego dużą część chcielibyśmy udostępnić wszystkim zainteresowanym losami naszej Szkoły.

Przy tej okazji, podobnie jak na pierwszych stronach Monografii zespół redakcyjny składa serdeczne podziękowania koledze Sławkowi Miętkowi i jego żonie Oldze, za udostępnienie  swojego domu i wykazaną ogromną dozę cierpliwości w trakcie naszych spotkań redakcyjnych.  

PRZEDMOWA 

Oddajemy w ręce czytelników zmaterializowane w postaci książki marzenie - nie tylko Stowarzyszenia Zwykłego Absolwentów Technikum w  Dębem, ale także przyjaciół tej Szkoły. Niniejsze opracowanie jest, jak uważamy, solidną próbą monografii Szkoły, wspomnieniem jej losów, ludzi z nią związanych i znaczących wydarzeń z jej historii.

Ta zbiorowa praca powstała nieprzypadkowo właśnie teraz, gdy w 2013 roku mija 50 lat od  powstania Szkoły. Choć od tamtego czasu tj. od 13 marca 1963r. upłynęły dziesięciolecia, to w pamięci uczniów, nauczycieli i sympatyków owego szczególnego miejsca: „gdzie wokół był tylko las i woda”, wciąż tlą się niezatarte jeszcze wspomnienia - o minionych latach, o tej jedynej w swoim rodzaju -  dosłownie i w przenośni Szkole.

Naszym zamiarem było oddanie czytelnikom książki, która poprzez swoją niekonwencjonalność konstrukcji będzie przydatna zarówno tym, którzy pamiętają, podobnie  jak autorzy pierwsze lata istnienia Technikum Hydrologiczno - Meteorologicznego a późniejszego Technikum Gospodarki Wodnej, ale także tym, którzy ukończyli edukację w murach Szkoły znacznie później, a nawet  zupełnie niedawno. Przeplatające się wzajemnie teksty i zdjęcia z tamtych „pierwszych” lat Technikum, ze zdjęciami i tekstami opisującymi współczesne lata, stanowią bogaty materiał nie tylko wspomnieniowy, ale również monograficzny.

Nie sposób było dotrzeć do wszystkich, być może przydatnych materiałów i oficjalnych dokumentów dotyczących półwiecza naszej Szkoły, ale uznaliśmy, że nader wiarygodne i bardzo prawdziwe będą zamieszczone w książce wywiady i wspomnienia płynące prosto z serc ich autorów: twórców, kadry pedagogicznej i nas - dawnych uczniów.

Do tego miejsca, o którym piszemy, przyjeżdżali przez pół wieku nawet z najdalszych stron kraju bardzo młodzi ludzie, aby tu dorastać i krystalizować swoją dojrzałość. To było dość nietypowe miejsce, odległe od wielkomiejskiego gwaru, z dala od ludzi, choć wśród zieleni
i piękna przyrody. Wszak i edukacja w tej specyficznej Szkole dotyczyła kontaktu właśnie
z przyrodą i służyła po części jej ochronie. To miejsce było nie tylko dla nas, autorów niniejszej publikacji, ale zapewne dla wielu następnych roczników, doświadczeniem wyjątkowo ważnym, uznaną szkołą życia. Tekst na kartach tej książki zawiera w sobie dość syntetycznie przedstawioną historię Dębego, powstającej w tamtych latach elektrowni wodnej w Dębem, budowy i rozbudowy Szkoły, czego dowodem są zebrane i zamieszczone w publikacji dokumenty oraz zdjęcia. Szczególnie barwne i autentyczne są prezentowane w książce obszerne wywiady i wspomnienia naszych Profesorów - prawdziwe i szczere, jak przystało na spojrzenie z tak odległego dystansu 50-ciu lat.

Nieco młodszym Czytelnikom dedykujemy też krótki opis rzeczywistości końca lat 60-tych i początku lat 70-tych: w kulturze, obyczajach, muzyce, nieco też w polityce. Uznaliśmy, że przypomnienie atmosfery tamtych lat będzie uzupełnieniem treści dotyczących życia Szkoły.

W Kalejdoskopie wspomnień znajdą Państwo barwne epizody z codziennego życia uczniów, ilustrację życia kulturalnego i niecodziennych wydarzeń dotychczas nieznanych. Nie zabraknie też statystyki i wykazów osób związanych z historią Szkoły od początku jej istnienia.

Wyrażamy przekonanie, że tak jak my, wielu Czytelników po przeczytaniu tego opracowania odniesie pozytywne wrażenie, a być może poczucie dumy z dokonania przed laty wyboru bycia uczniem Technikum w Dębem.

W imieniu autorów publikacji życzę miłej lektury.

Marian Dachniewski

 

Add a comment

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam Drodzy Czytelnicy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz wszelkich obfitości.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie osobistego i zawodowego spełnienia towarzyszą Wam przez następny Nowy Rok.

Add a comment

Tylko 34 ubiegłorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy otrzymało świadectwo dojrzałości  spośród 103 uczniów kończących naukę  w roku szkolnym 2013/2014. Takie niepokojące wnioski wynikają z analizy wybranych fragmentów "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wieliszew w roku szkolnym 2013/2014" zamieszczonej w zakładce EDUKACJA na stronie Urzędu Gminy Wieliszew.

Wyniki egzaminów zewnętrznych w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014.

Absolwenci ZSP w Komornicy w roku szkolnym 2013/2014. Ilość absolwentów – 103.

Egzamin maturalny – sesja wiosenna i poprawkowa:

Ilość absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego ogółem: 44 osoby, w tym:

Ilość absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny i otrzymali świadectwo dojrzałości – ogółem 34 osoby.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło ogółem 42,72% ogółu absolwentów, z czego świadectwo dojrzałości otrzymało 77,27% zdających maturę, co stanowi 33,01% ogółu absolwentów kończących ZSP Komornica w roku szkolnym 2013/2014.

 

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół prowadzonych przez gminę Wieliszew uczęszczało łącznie 1404 uczniów, z tego 291 uczniów w ZSP w Komornicy w 11 oddziałach, przy 26,45 uczniów na oddział. Z internatu szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy korzystało średniomiesięcznie 96 uczniów, maksymalnie 121 uczniów.

Na realizację zadań oświatowych gmina Wieliszew w roku szkolnym 2013/2014 wydała 18 286 000,45, z czego 11 726 984,00 zł to wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z subwencji ogólnej pokryły 64,13% ogółu wydatków na oświatę. Różnica między otrzymaną kwotą subwencji oświatowej a faktycznymi wydatkami na zadania oświatowe wyniosła 6 559 016 PLN, co stanowi 35,87% wydatków na oświatę ogółem.

Add a comment

Piątkowe (19.12.2014r.) Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem zgromadziło 20 osób. Gośćmi specjalnymi okazjonalnego zgromadzenia byli Romana i Zbigniew Piątkowscy – rodzice zmarłego w 2008 r. Cezarego Piątkowskiego, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego o profilu ekologicznym w Dębem. W najnowszym numerze kwartalnika „Szkoła przy zaporze”, jaki w dniu zebrania dotarł do rąk zebranych, historię jedynego w swym rodzaju spotkania z Czarkiem Piątkowskim opisał Jerzy Wilczyński. Przy tej okazji prezes Towarzystwa wręczył przybyłym z pobliskiej Nuny pp. Piątkowskim jeden egzemplarz Monografii Technikum w Dębem.

Taki sam prezent otrzymał Artur Pozorek - pełnomocnik mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego ds. osób niepełnosprawnych. W swym wystąpieniu delegat marszałka Adama Struzika przedstawił możliwości finansowania organizacji pozarządowych i związane z tym perspektywy skorzystania z przyszłorocznych programów unijnych.

Przysłuchujący się tym słowom dyrektor Szkoły Mirosław Sieradzki z pewnością zapamiętał interesujące go programy do wpisania w nie funkcjonowania placówki przy ul. Nasielskiej 7. Nie wiemy na ile pochłonęły go myśli o przyszłości obecnego Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy, bowiem zaraz po zabraniu głosu odniósł się do ważnych aspektów funkcjonowania Szkoły na bazie jej tradycji. Zatem dowiedzieliśmy się z ust pana dyrektora, że zamierza w jednej z dotychczasowych sal lekcyjnych utworzyć szkolną IZBĘ PAMIĘCI. W ten sposób w obecnej sali komputerowej na parterze znalazło by się miejsce na pamiątki i eksponaty związane z dawnym Technikum w Dębem. Mało tego! Zamierza przy tym skorzystać z potencjału i archiwum naszego Towarzystwa.

Ta deklaracja wywołała widoczne poruszenie Jerzego Wilczyńskiego. – Jest mi niezmiernie miło słyszeć, że obecny dyrektor szkoły zamierza wdrożyć działanie, o które od lat zabiegamy jako byli absolwenci – przyznał prezes TPS.

A potem było dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Ula Kowalska – nauczycielka języka francuskiego i Leszek Wardowski – maturzysta z roku 1971 stworzyli muzyczno-wokalny duet, który wsparli niemal wszyscy uczestnicy części świąteczno-noworocznej. Animatorka szkolnych imprez artystycznych i dawniejszy gitarzysta prowadzący szkolnego zespołu muzycznego końca lat 60. zgodnym rytmem wspólnych akordów i rymów zawartych na przygotowanych kartkach z tekstami kolęd poprowadzili nas w czarowny krąg obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

Chwilo trwaj!

Add a comment

Drugie miejsce szczypiornistów

18-03-2018 Wyświetleń:4 Aktualności Admin

Trzy wygrane mecze i jedna przegrana zdecydowały o wicemistrzostwie drużyny piłkarzy ręcznych Szkoły przy zaporze w Dębem w tegorocznej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego. W mistrzowskim turnieju rozegranym 16 marca...

Czytaj więcej

Ciekawa impreza dla niewielkiej widowni

14-03-2018 Wyświetleń:27 Aktualności Admin

Ledwie kilkanaście osób (nie licząc nauczycieli i uczniów LO Komornica) uczestniczyło w inauguracyjnym Dniu Otwartych Zajęć zorganizowanym w Szkole przy Nasielskiej 7. Interesująca prezentacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019...

Czytaj więcej

Będziemy świętować 55-lecie Szkoły przy zaporze

04-03-2018 Wyświetleń:111 Aktualności Admin

Już tylko niewiele ponad trzy miesiące dzielą nas od 16 czerwca 2018 r. – daty rozpoczęcia VI Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem. Komitet Zjazdowy obchodów 55.lecia istnienia Szkoły...

Czytaj więcej

Wjazd na Zjazd…

03-03-2018 Wyświetleń:74 Aktualności Admin

Rozpoczęcie działań w celu wykonania remontu wjazdu na teren szkolny z drogi wojewódzkiej to nasza kolejna inicjatywa z cyklu poprawy wizerunku Szkoły przy zaporze w Dębem. Planowany na 16 czerwca...

Czytaj więcej

Znakomita passa wychowanków Krzysztofa Roszaka

01-03-2018 Wyświetleń:62 Aktualności Admin

Siatkarze ze Szkoły przy zaporze w Dębem po raz czwarty z rzędu zostali mistrzami powiatu legionowskiego szkół licealnych. W meczu finałowym licealiści z LO Komornica wygrali po tie-breaku z Liceum...

Czytaj więcej