27 absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem ma już za sobą powtórny egzamin maturalny. Podzielony na część pisemną (22.08) i ustną (następnego dnia) był powtórną szansą wyłącznie dla tych osób, które na majowej maturze nie zdały tylko jednego egzaminu (pisemnego lub ustnego).

- W części pisemnej absolwenci zdawali matematykę  (14 tegorocznych absolwentów i 10 z ubiegłych lat) oraz język angielski - 3 osoby ( w tym 1 absolwentka tegoroczna). Do egzaminu ustnego przystąpiła 1 uczennica, która ukończyła szkołę w bieżącym roku i zdała go :) Opinie zdających co do stopnia trudności egzaminów były zróżnicowane – informuje wicedyrektor Anna Sołodko.

Wyniki matury pisemnej z sesji poprawkowej będą ogłoszone 12 września br.

Podobne rozterki czekają tych uczniów, którzy od jutra będą poprawiać swoje oceny z przedmiotów niezaliczonych w minionym roku szkolnym. Egzaminy poprawkowe w Szkole przy zaporze z matematyki i języka polskiego rozpoczną się w poniedziałek 28 sierpnia o 9. a następnego dnia o tej samej porze do kolejnej tury zaliczeń przystąpią „pechowcy” z języka angielskiego, niemieckiego i geografii.

Niezmiennie. Za wszystkich trzymamy kciuki!

Add a comment

Książce Profesora Wojciecha Majewskiego „Monografia Dolnej Wisły”, wydanej w ubiegłym roku  przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest poświęcona recenzja  autorstwa  Janusza Granatowicza, którą zamieszczono w czerwcowym numerze (6/2017) miesięcznika „Gospodarka Wodna”

„Książka stanowi podsumowanie prac w projekcie KLIMAT prowadzonym przez IMGW, jest także podsumowaniem wielu lat pracy Profesora poświęconych dolnej Wiśle, a ukazuje się w czasie bardzo odpowiednim. Dyskusja na temat kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły wkracza bowiem w fazę podejmowania decyzji.  31 stycznia br. opublikowano ustawę o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r.

Ratyfikacja konwencji AGN oznacza konieczność przystosowania dolnej Wisły do parametrów międzynarodowej drogi wodnej. Kluczowym parametrem jest tu głębokość tranzytowa, która na drodze wodnej klasy międzynarodowej musi wynosić minimum 2,80 m. Uzyskanie takiej głębokości wymaga budowy stopni piętrzących; innego sposobu nie ma.

W książce omówiono najważniejsze inwestycje nie tylko na dolnej Wiśle, ale także na jej dopływach kontekście ich znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego i gospodarczego.

Zrealizowanym inwestycjom poświęcony jest rozdział Obiekty hydrotechniczne Dolnej Wisły.

Niewątpliwie największym przedsięwzięciem na dolnej Wiśle było wykonanie w latach 1891-1895 Przekopu Wisły. Dzięki tej inwestycji Gdańskowi od 120 lat nie zagraża powódź ze strony Wisły. Inwestycja ta zlikwidowała również zagrożenie powodziowe Żuław Wiślanych powodowane wysokimi przepływami rzeki. Patrząc na przekop Wisły z dzisiejszej perspektywy, należy podkreślić, że inwestycja okazała się także niezwykle przyjazna dla środowiska. Dzisiaj jest to jedno z najatrakcyjniejszych dla ornitologów miejsc w Polsce. Na tym terenie zaobserwowano ponad 250 gatunków ptaków. W przyujściowym odcinku rzeki w 1991 r. utworzono rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha”. W okolicach ujścia Przekopu Wisły pojawiły się znaczne ilości fok odpoczywających na mewiej łasze (np. w grudniu ub. roku obserwowano stado złożone z ponad stu fok szarych).

Ciekawe informacje dotyczą inwestycji na Wdzie, na której w 1927 r. uruchomiono elektrownię Gródek o mocy 3,5 MW a w 1929 elektrownię Żur o mocy 9 MW. Elektrownie te powstały aby zasilić budowę portu w Gdyni. Połączenie energetyczne z Gdynią w postaci linii o długości 140 km wykonano w 1928 r. Obie elektrownie dalej pracują i są w dobrym stanie technicznym.

Kaskada Raduni jest doskonałym przykładem kompleksowego zagospodarowania rzeki. Radunia jest wprawdzie niewielką rzeką o długi 105 km i średnim przepływie w dolnym odcinku zaledwie 5,9 m sześciennego na sekundę, ale jej źródła znajdują się na rzędnej ok. 165 m nad poziomem morza. Tak duża różnica poziomów przy stabilnym przepływie przez całe wieki była przyczyną wykorzystania energii wodnej do napędzania młynów, tartaków, foluszy i papierni. Tak było do pierwszych lat XX wieku. Jak wiadomo w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze elektrownie wodne, co w zasadniczy sposób zmieniło sposób korzystania z energii wody, przetworzona na energie elektryczną może być przesłana w dowolne miejsc e, co w przypadku Raduni oznaczało Gdańsk, a więc miejsce oddalone o 20 km.

W latach 1908-1910 wybudowano trzy pierwsze elektrownie wodne: Rutki, Straszyn i Kuźnice, a w latach 1920-1937 pięć kolejnych: Łapino, Bielkowo, Prędzieszyn, Juszkowo i Pruszcz Gdański. Całkowita moc kaskady Raduni wynosi 14,23 MW, a inwestorem był Senat miasta Gdańska. Obecnie elektrownie kaskady pracują głównie w celach regulacyjnych, a powstałe w wyniku piętrzeń zbiorniki są wykorzystywane do poboru wody do celów komunalnych i przemysłowych. Kaskada Raduni stanowi także dużą atrakcję turystyczną.

W książce szerzej przedstawiono oddany do użytku w 1970 r. stopień Włocławek, który powstał jako pierwszy obiekt z planowanej zwartej Kaskady Dolnej Wisły. Zwarta kaskada to ciąg stopni wodnych usytuowanych w taki sposób, że cofka stopnia usytuowanego niżej sięga stopnia położonego wyżej. Takie rozwiązanie zabezpiecza każdy ze stopni przed erozją dolnego stanowiska - ostatni stopień powinien być podparty poziomem morza. Kaskada nie powstała, zatem eksploatacja samotnego stopnia pracującego niezgodnie z założeniami musiała spowodować negatywne konsekwencje. Najczęściej podnoszonym zarzutem jest erozja dna poniżej stopnia. Można jedynie powiedzieć, że nie byłoby takiej degradacji koryta poniżej gdyby Włocławek był podparty cofką stopnia położonego niżej.

W kolejnym rozdziale przedstawiona jest historia planów budowy Kaskady Dolnej Wisły, sięgająca okresu międzywojennego. Dolna Wisła jest odcinkiem rzeki o ogromnym a ciągle niewykorzystanym potencjale gospodarczym. Po drugiej wojnie światowej opracowano kilka wariantów budowy kaskady, jak dotąd udało się tylko zbudować stopień Włocławek. Może teraz będzie to możliwe.

Końcowe rozdziały są poświęcone omówieniom Bydgoskiego i Gdańskiego Węzła Wodnego. Zawierają wiele ciekawych historycznych informacji pozwalających zrozumieć konieczność ingerencji w przyrodę. Przemyślana ingerencja nie oznacza dewastacji a uzasadniona społecznie jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i ze względu na rozwój gospodarczy.

Warto, czytając tę książkę zastanowić się nad tym co oznacza tak często dzisiaj używany termin „zrównoważony rozwój” oraz czy nicnierobienie to dobre rozwiązanie dla polskich rzek, a w szczególności dla dolnej Wisły”

Add a comment

Niestety...Smutnych informacji ciąg dalszy...W piątek, 14 lipca zmarł Marek Suchenek – absolwent TGW Dębe /kierunek Hydrologia/ - Matura 1969. Synoptyk i meteorolog współpracujący z IMGW i TVP. Absolwent studiów meteorologicznych w Odessie w latach 1972-1977.  Pogrzeb śp. Marka Suchenka rozpocznie się w piątek, 21 lipca o godz. 13 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie ul. Wólczyńska 64, po czym nastąpi pochówek na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Jego sylwetkę i dorobek zawodowy przedstawiliśmy w wywiadzie, opublikowanym w czerwcu 2015 r. w nr 5 Kwartalnika „Szkoła przy zaporze”.

– Uczestniczyłem prawie we wszystkich zjazdach Szkoły w Dębem i widzę, że w tym miejscu upływ czasu widać przede wszystkim po przyrodzie. Wszystko zdecydowanie urosło – refleksyjnie stwierdził w jednym z końcowych stwierdzeń z tego wywiadu.

Interesował się funkcjonowaniem dawnego TGW Dębe i losami swych dawnych kolegów z klasy hydrologii. Jeszcze niedawno, 30 września ub. r. był w Kałuszynie uczestnikiem koleżeńskiego spotkania maturzystów z Jego rocznika. Na tym zdjęciu /z tego wydarzenia/ wita się z Markiem Stolpe (z lewej). Za Jego plecami uśmiechnięci: Krzysztof Szafrański (z prawej) i Mirosław Chmielewski.

Add a comment

Tegoroczną (23.06) uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 zdominowała wypowiedź Mirosława Sieradzkiego, który w swym wystąpieniu oświadczył o rezygnacji z dotychczas zajmowanej funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Wieliszewie z dniem 31 sierpnia 2017 r. Było to zarazem potwierdzenie wcześniejszych informacji o jego zamiarze odejścia ze Szkoły przy zaporze i objęciu z dniem 1 września br. funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie.

Mirosław Sieradzki był dyrektorem ZS w Wieliszewie przez 5 lat, od roku szkolnego 2012/2013 łącząc kierowanie Gimnazjum w Wieliszewie i Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy.

Głównymi bohaterami tej uroczystości byli oczywiście uczniowie. Z pewnością długo wyczekiwali tego dnia i momentu rozdania świadectw przez wychowawców klas. Te kameralne spotkania poprzedziła szkolna celebra, prowadzona przez Natalię Lisiecką (kl.2b) i Leną Herbinger (kl.1b), która dla najlepszych uczniów była też okazją do odebrania gratulacji i nagród. Pierwszą z grona wyróżnionych była sklasyfikowana na pierwszym miejscu Aleksandra Zakrzewska z kl.2a (policyjna), która uzyskała średnią ocen 5,42 i z tego względu może liczyć jeszcze w tym roku na otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kolejne lokaty zajęli: 2.Magdalena Ciuchta (kl.1a, policyjna) – śr.5,21 i 3.Robert Chmielewski (kl.2b, wojskowa) – śr.5,00.

 Ponadto jeszcze troje uczniów otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem.

4. Gabriela Sierzputowska (kl.1a) - śr. 4,85

5. Magdalena Dolna (kl.1b) - śr. 4,80

6. Krzysztof Łaszutko (kl.2a) - śr. 4,75

Dla 26 licealistów ze Szkoły przy zaporze miniony rok szkolny był okresem utrwalania przekonania, że warto się dobrze uczyć. Tylu właśnie otrzymało stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen minimum 4,00 i minimum bardzo dobre zachowanie). Ponadto stypendia szkolne za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym otrzymało13 uczniów, przy czym ośmioro z nich otrzymało również stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Nagrody za czytelnictwo otrzymali: Magdalena Ciuchta (kl.1a), Michał Dziuk (kl.1b) i Zuzanna Lipska (kl.2c).

Add a comment

Dwoje spośród absolwentów TGW Dębe z klasy Hydrologii (1964-1969) opuściło nas na zawsze na przełomie maja i czerwca 2017 r. W nocy 30 maja br. zmarła Danuta Łozowska (Wolińska). Jej pogrzeb odbył się 2 czerwca w kościele pw. Św. Jacka w Kętrzynie a uczestnikami tej smutnej ceremonii była m.in. czwórka jej dawnych kolegów z klasy Hydrologii. – Chcieliśmy towarzyszyć naszej koleżance Danusi w jej ostatniej drodze – mówi Krzysztof Szafrański. - Znałem Dankę. Pochodziła z Mikołajek. Często widywaliśmy się w sklepie czy na ulicy – dodaje Jerzy Nowak.  Potem Danuta Łozowska (Wolińska) zamieszkała w Kętrzynie. Była wieloletnim prezesem Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki”.

Lechosław Wardowski (na zdjęciu) zmarł wieczorem 10 czerwca br; w trakcie lub krótko po operacji w szpitalu w Ciechanowie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem. Niezawodny kolekcjoner i fan naszego Kwartalnika. Harcerz, muzyk, kajakarz i żeglarz.

Leszek (jak go nazywaliśmy) był nie tylko uzdolnionym muzykiem ale także zaangażowanym społecznikiem. Organizatorem drużyny harcerskiej. W czasie  nauki w TGW Dębe w głównej mierze zespołu muzycznego przyczynił się do powstania zespołu CUMULUSY. - „Pomysłodawcą założenia zespołu był bez wątpienia Leszek Wardowski. On sam mówi, że to przez jego przywiązanie do harcerstwa. W swoim rodzinnym Strzegowie był aktywnym harcerzem. Drużynowym 45.Wodnej Drużyny Harcerskiej, która w swej bazie nad Wkrą posiadała 11 kajaków! - Byłem bardzo związany z tą organizacją, a po przyjeździe do Dębego tu przeniosłem te swoje zamiłowanie – przyznaje. Na jego efekty nie trzeba było długo czekać W Szkole przy zaporze pomysł szybko podchwycono. We współdziałaniu z nauczycielami ówczesnego THM powstały dwie drużyny harcerskie:dziewczęca i chłopięca”– tak pisaliśmy o tym w Kwartalniku „Szkoła przy zaporze” nr 6 na stronie 9.

Jego pogrzeb rozpocznie się w sobotę, 17 czerwca o godz. 13 na cmentarzu w Strzegowie. Msza św. będzie odprawiona po pochówku.

Add a comment

Poświąteczny prezent. Kwartalnik nr 14/15

03-01-2018 Wyświetleń:64 Aktualności Admin

Od kilku dni, na naszej stronie internetowej (do pobrania w zakładce KWARTALNIK) jest już dostępny, łączony, najnowszy numer naszego kwartalnika. Naszą okładkę tytułową zdobi grupowe zdjęcie 10 absolwentów TGW Dębe...

Czytaj więcej

Życzenia na Święta i Nowy Rok 2018

23-12-2017 Wyświetleń:133 Aktualności Admin

I znów mamy Święta... Gwiazdki Najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej... By spełniło się choć jedno z Waszych marzeń... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz szczęścia, pasma sukcesów i niesamowitych...

Czytaj więcej

Przyszłość płynie rzeką

22-12-2017 Wyświetleń:66 Aktualności Admin

Rewitalizacja polskich dróg wodnych to właściwy kierunek – przekonuje Andrzej Klimek w swym artykule opublikowanym w listopadowym numerze 11(827) miesięcznika GOSPODARKA WODNA. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej Grupy...

Czytaj więcej

Jasełka. Szkolna Wigilia Anno Domini 2017

21-12-2017 Wyświetleń:83 Aktualności Admin

Miejcie nadzieję! Nie tę lichą, marną... Ten początek wiersza Adama Asnyka był mottem przewodnim świątecznej inscenizacji bożonarodzeniowych Jasełek, w wykonaniu licealistów LO Komornica. Odbiorcami tego patriotycznego zawołania, którego scenariusz przygotowali:...

Czytaj więcej

PRZEDRUKI. Jan Stanisław Skorupski

04-12-2017 Wyświetleń:124 Aktualności Admin

"Stanisław Skorupski do Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem przyszedł ze sporym już doświadczeniem pedagogicznym. Absolwent dawnego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej przez wiele lat pracował w Turoszowie w zespole szkół górniczych. —...

Czytaj więcej