Trzy pierwsze miejsca, tyle samo drugich i dwie trzecie lokaty – to dorobek lekkoatletycznej reprezentacji dawnego TGW Dębe w dzisiejszych (5.06) zawodach szkół ponadgimnazjalnych o mistrzostwo powiatu legionowskiego. Podopieczni trenerów Włodzimierza Matejewskiego i Krzysztofa Roszaka zdominowali konkurencje biegowe wśród chłopców a ponadto Eryk Wiśniewski (kl. II C) powtórzył swój sukces sprzed roku, ponownie wygrywając skok w dal dobrym rezultatem 5,71 m. Miłą niespodziankę sprawił - trenujący na co dzień piłkę nożną - Daniel Janaśkiewicz (IA), który w biegu na 1000 m łatwo wygrał z ponad 20 metrową przewagą nad resztą rywali. Trzecie mistrzostwo w tych zawodach dla Szkoły przy zaporze w Dębem wywalczyła sztafeta chłopców w biegu rozstawnym 4 x 100 m. Czwórka sprinterów w składzie (Mateusz Owocki, Łukasz Jabłoński, Eryk Wiśniewski, Adam Wiśniewski ) z czasem 49,07 nie miała sobie równych w tej konkurencji na zakończenie poniedziałkowej rywalizacji na bieżni stadionu miejskiego w Legionowie. Wcześniej wspomniany kwartet w komplecie zameldował się w pięcioosobowym finale sprintu na 100 m, gdzie jednak nie sprostał najszybszemu w tej stawce Kamilowi Sieczko z LO Konopnicka, który wygrał niezagrożony z wynikiem 11,66.

Spośród ośmiu lokat na podium tych zawodów naszych lekkoatletów jedynie dwie stały się udziałem dziewcząt. Dokonały tego Aleksandra Koper - druga w skoku w dal i Aleksandra Karwańska – trzecia w biegu na 800 m. Na pewno niepokoi fakt, że tym razem ekipa dziewcząt nie była zbyt liczna. Zbyt skromna by zestawić czwórkę sprinterek do udziału w sztafecie 4 x 100 m. Szkoda, bo w tym biegu rozstawnym była szansa na dodatkowe punkty. Ktoś tu zawinił...

Na dzisiejsze dokonania lekkoatletów z ulicy Nasielskiej należy patrzeć z dużym optymizmem, bowiem zdecydowaną większość tej reprezentacji stanowią uczniowie klasy IC, której wychowawcą jest trener Krzysztof Roszak. To dobry prognostyk na przyszłość...

Niektóre wyniki i (nie tylko) medalowe miejsca reprezentantów  dawnego TGW Dębe

Dziewczęta

800 m

3. Aleksandra Karwańska

Pchnięcie kulą

4. Aleksandra Jaworska – 8,21 m

Skok w dal

2. Aleksandra Koper  - 4,33 m

Chłopcy

100 m

2. Adam Wiśniewski   - 12,07 s

3. Łukasz Jabłoński      - 12,16 s

4. Eryk Wiśniewski      – 12,21 s

5. Mateusz Owocki      - 12,24 s

1000 m

1.Daniel Janaśkiewicz

Sztafeta  4 x 100 m

1. LO Komornica (Mateusz Owocki, Łukasz Jabłoński, Eryk Wiśniewski, Adam Wiśniewski ) – 49,07 s

Skok w dal

1.Eryk Wiśniewski  - 5,71 m

2.Mateusz Owocki – 5, 46 m

Pchnięcie kulą

5. Karol Sterliński – 11,18 m

Add a comment

Przybywa szkół wyższych kształcących kadry dla inżynierii i gospodarki wodnej. Pierwszą uczelnią kształcącą na tym kierunku został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uzyskał w 2010 r. zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W kolejnych latach kształcenie na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna” uruchomiły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Więcej o tym zagadnieniu napisano w kwietniowym wydaniu miesięcznika GOSPODARKA WODNA nr 4/2017), w którym polecamy artykuł „Pierwsi absolwenci kierunku studiów "Inżynieria i gospodarka wodna" autorstwa prof. dr.hab. inż. Andrzeja Drabińskiego i prof.dr.hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poświęcony zagadnieniu kształcenia kadr inżynierskich i magisterskich dla gospodarski wodnej.

Poniżej całość tekstu ze strony 125.

„W 2009 r. Zarząd Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpił z inicjatywą utworzenia kierunku studiów "zawierającego w programie treści związane z szeroko pojętą gospodarka wodną, szczególnie w skali zlewni". Inicjatywa ta, jako kierunek "Inżynieria i gospodarka wodna", została poparta przez wiele jednostek organizacyjnych, m.in.: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, cztery uczelnie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz trzy komitety Polskiej Akademii Nauk [Żelazo 2010]. Pierwszą uczelnią kształcącą na tym kierunku został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uzyskał w 2010 r. zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia {Pulikowski2011}. W roku akademickim 2011/201 na studia pierwszego stopnia zgłosiło się 388 kandydatów, z których przyjęto 78 osób. W 2015 r. wydano pierwsze 42 dyplomy  inżynierskie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (35 osób) podjęli studia drugiego stopnia, trwające trzy semestry na tym samym kierunku,

W 2016 r. studia drugiego stopnia (magisterskie) ukończyły 24 osoby, w tym 14 na kierunku gospodarka wodna i 10 na specjalności inżynieria melioracyjna. Trzech absolwentów tych studiów kontynuuje naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska. W kolejnych latach studia pierwszego stopnia rozpoczynało od 56 do 89 osób.

Prowadzenie tego kierunku studiów ułatwiło pozyskanie projektu „Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych”, o wartości 1,15 mln zł, realizowanego w latach 2011=2015, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4,1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4,1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia kursów wyrównawczych, w których uczestniczyła połowa studentów z pierwszego naboru. Wyniki testów przeprowadzonych przed i po zakończeniu kursów jednoznacznie wykazały wzrost kompetencji studentów w zakresie matematyki i fizyki. Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie oferty dydaktycznej, która uzupełniła program studiów realizowany na tym kierunku. Studenci mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z otwieraniem własnej działalności gospodarczej, czy poznania reguł i zasad, jakie należy stosować w czasie poszukiwania pracy. Istotnym poszerzeniem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach zajęć obowiązkowych był kurs „Medycyna weterynaryjna w czasie powodzi” oraz specjalistyczny kurs języka angielskiego, znacznie poszerzający znajomość słownictwa techniczno i specjalistycznego. Ważnym elementem projektu było też wsparcie finansowe w postaci programu stypendialnego dla najlepszych studentów, wykłady prowadzone przez zapraszanych wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki, a także nauka umiejętności praktycznych, czemu posłużyły trzymiesięczne staże, w których uczestniczyło 10 osób. Był to element projektu cieszący się największym zainteresowaniem wśród studentów.

Staże pozwoliły im na nabycie umiejętności praktycznych, ale również na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Studenci odbywali staże w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskim  Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Hydrobudowie Gdańsk S.A, GIS Partner Sp. z o. o we Wrocławiu, Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Izbicy.

W kolejnych latach kształcenie na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna” uruchomiły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ukończenie studiów w zakresie „Inżynierii i gospodarki wodnej” pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii hydrotechnicznej (kierunek odpowiedni) oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierunek pokrewny) {Rozporządzenie2014}.”

LITERATURA

{1} Pulikowski K. 2011. Unikatowy kierunek studiów – INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA na Wydziale Inżynierii Kształtowanie Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – pierwszy nabór w roku akademickim 2011/2012. Gospodarka Wodna nr 2.

{2} Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014, poz.1278)

{3}Żelazo J. 2010.W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej. Gospodarka wodna nr 2.

Add a comment

Naszą działalność stowarzyszeniową i wydawniczą zauważyły lokalne media. W czwartek, 4 maja br. legionowska gazeta MIEJSCOWA na weekend w nr 18/777 na stronie 4. piórem „Aldo” mile recenzuje nasze niektóre dokonania na rzecz swej dawnej „budy”. Całość tekstu pt. "Absolwenci spod prasy" zdobi foto rozwiniętego - niczym talia kart - wachlarza dotychczas wydanych kwartalników SZKOŁA PRZY ZAPORZE.

Poniżej treść artykułu...

„Ze świecą szukać szkół, których uczniowie chcą utrzymywać z nimi stały kontakt już po odebraniu świadectw. Jedną z nich jest dawne Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem, którego absolwenci zaczęli nawet wydawać poświęcone mu pismo. I wbrew wyuczonemu tam fachowi, w tekstach wcale nie leją wody.

Ojcami chrzestnymi kwartalnika „Szkoła przy zaporze” są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem, powstałego na gruzach dwóch innych, działających wcześniej organizacji zrzeszających absolwentów tej wyjątkowej „budy”. Idea przyświecała im zacna: chcieli jak to napisał we wstępniaku do pierwszego, wydanego w czerwcu 2014 r. numeru redaktor naczelny Andrzej Gronek, w trosce o renomę swej dawnej szkoły „przybliżać jej funkcjonowanie, ludzi i problemy, które niesie ze sobą krzewienie oświaty”. I tak właśnie od prawie trzech lat, własnym sumptem wydając bezpłatne, rozchwytywane przez czytelników pismo.

Kto wie, czy nie ważniejsza jest jednak widoczna w nim dbałość o przypominanie chlubnej przeszłości działającej od 1963 r. placówki, najbardziej znanej jako Technikum Gospodarki Wodnej. Stąd m.in. stare, czarno-białe fotografie klasowe, rozmowy z dawnymi absolwentami, pedagogami, ale też wzruszające wspomnienia o tych, którzy już odeszli. – Mimo, że opuściliśmy szkołę dawno temu, wciąż czujemy się z nią związani i bardzo ważna jest dla nas jej przyszłość. Dlatego staramy się aktywnie ją kształtować – zapewnia Jerzy Wilczyński, prezes Towarzystwa i jeden z redaktorów ukazującej się w nakładzie 500 egz. „Szkoły przy zaporze”. O skuteczności działań ludzi z TGW mogą świadczyć choćby ich częste, głównie boiskowe kontakty z obecnymi uczniami czy też pomoc w pozyskiwaniu dla placówki nowego wyposażenia, na przykład ... kuchni polowej. W końcu to teraz, jakby nie patrzeć szkoła mundurowa!

Wiele wskazuje jednak na to, że do liceum w Komornicy może wkrótce wrócić edukacja techniczna. Starania jego kierownictwa, wspieranego właśnie przez absolwentów oraz lokalnych samorządowców, doprowadziły do długo oczekiwanych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O ich efektach napiszemy już wkrótce."

Add a comment

W sobotę, 13 maja br. realizując cykl „Śladami naszych praktyk” z udziałem Janiny Marzec (Bronowskiej) – maturzystki TGW Dębe rocznik 1973, odbyliśmy nadwiślańską podróż odwiedzając po kolei trzy mazowieckie grody: Wyszogród, Czerwińsk i Zakroczym. Jednak głównym celem naszej wyprawy był CZERWIŃSK. W tej wsi, w powiecie płońskim, na przełomie maja i czerwca 1972 r. swą praktykę zawodową odbywały: Janina Bronowska i Marzena Czarnecka (Zielińska) - uczennice ówczesnej klasy czwartej o kierunku budownictwo wodne. Niestety, drugiej z tu wymienionych nie udało się wziąć udziału w tym wyjeździe, dlatego cały trud przypominania przebiegu tamtego stażu zawodowego spoczął na pierwszej z nich. Trzeba przyznać, że mimo upływu 45 lat Janka Bronowska całkiem nieźle sobie poradziła z tym zadaniem. Dotarliśmy do domu, w pobliżu rynku w Czerwińsku, gdzie przed laty Janka i Marzena, zamieszkiwały wspólnie przez cały okres odbywania praktyki. Odszukaliśmy także te miejsca w Czerwińsku nad Wisłą, które kiedyś były przedmiotem ich zawodowego zainteresowania.

Liderką tego Projektu była Grażyna Chojnowska (Dąbkowska), wspierana okazjonalnie przez Sławomira Miętka, przy okazji prezentowania walorów turystycznych każdej z wymienionych na wstępie  miejscowości.

Add a comment

W drugim dniu tegorocznej Matury w Szkole przy zaporze w Dębem do egzaminu pisemnego z matematyki o godz. 9-tej przystąpiło 89 absolwentów LO Komornica. To niemal 50% więcej od zdających poprzedniego dnia w ten sam sposób język polski, który w czwartek, 4 maja br. tradycyjnie zainaugurował maturalny maraton.

W tej powiększonej grupie próbujących przebrnąć przez matematykę na poziomie podstawowym - 26 osób to absolwenci z lat ubiegłych, którzy ponownie (ale także po raz pierwszy) próbowali zdać egzamin pisemny z tego przedmiotu. Każdy z maturzystów na rozwiązanie 34 zadań miał 170 minut. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 25 pytań zamkniętych i 9 otwartych.

Po weekendowej przerwie w najbliższy poniedziałek, 8 maja maturzyści będą zdawać język angielski, a w następnych dniach kolejne wybrane przedmioty.

Tegoroczna Matura w terminie głównym potrwa do 24 maja.

Tych maturzystów, którzy nie zdadzą egzaminu z tylko jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. czeka sesja poprawkowa, która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia. 

Add a comment

Poświąteczny prezent. Kwartalnik nr 14/15

03-01-2018 Wyświetleń:64 Aktualności Admin

Od kilku dni, na naszej stronie internetowej (do pobrania w zakładce KWARTALNIK) jest już dostępny, łączony, najnowszy numer naszego kwartalnika. Naszą okładkę tytułową zdobi grupowe zdjęcie 10 absolwentów TGW Dębe...

Czytaj więcej

Życzenia na Święta i Nowy Rok 2018

23-12-2017 Wyświetleń:133 Aktualności Admin

I znów mamy Święta... Gwiazdki Najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej... By spełniło się choć jedno z Waszych marzeń... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz szczęścia, pasma sukcesów i niesamowitych...

Czytaj więcej

Przyszłość płynie rzeką

22-12-2017 Wyświetleń:66 Aktualności Admin

Rewitalizacja polskich dróg wodnych to właściwy kierunek – przekonuje Andrzej Klimek w swym artykule opublikowanym w listopadowym numerze 11(827) miesięcznika GOSPODARKA WODNA. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej Grupy...

Czytaj więcej

Jasełka. Szkolna Wigilia Anno Domini 2017

21-12-2017 Wyświetleń:83 Aktualności Admin

Miejcie nadzieję! Nie tę lichą, marną... Ten początek wiersza Adama Asnyka był mottem przewodnim świątecznej inscenizacji bożonarodzeniowych Jasełek, w wykonaniu licealistów LO Komornica. Odbiorcami tego patriotycznego zawołania, którego scenariusz przygotowali:...

Czytaj więcej

PRZEDRUKI. Jan Stanisław Skorupski

04-12-2017 Wyświetleń:124 Aktualności Admin

"Stanisław Skorupski do Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem przyszedł ze sporym już doświadczeniem pedagogicznym. Absolwent dawnego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej przez wiele lat pracował w Turoszowie w zespole szkół górniczych. —...

Czytaj więcej