Krzysztof Paweł Roszak został nowym dyrektorem Szkoły przy zaporze. Dotychczasowy wychowawca internatu i nauczyciel wychowania fizycznego będzie pełnił  swe obowiązki od 1 września br. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r. Opromieniony sukcesami sportowymi ze swoimi szkolnymi siatkarzami staje teraz przed kolejnym ambitnym wyzwaniem. Znając zaangażowanie i solidność nowego Dyrektora jesteśmy przekonani, że znakomicie sobie poradzi również w dziedzinie zarządzania Szkołą z ponad półwieczną tradycją. Dodajmy przy tym, że 13 czerwca br, Krzysztof Roszak został wybrany nowym prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zapora”.  

Krzysztof Paweł Roszak, urodzony 5 lipca 1980 r. w Połczynie Zdroju, żonaty, ojciec trzech synów. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Ukończone studia magisterskie na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku o kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - 2004 r.) Dodatkowo studia podyplomowe o kierunku wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku - 2012 r. Ponadto zdobyte kwalifikacje trenerskie z zakresu piłki siatkowej - instruktor (2013 r.)
Pierwsze kroki zawodowe stawiałem już na 4 roku studiów magisterskich (2003r)jako wychowawca internatu ZSP w Tychowie, gdzie pracowałem do końca sierpnia 2006 r. Kolejnym miejscem pracy było zatrudnienie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach( listopad 2006-sierpień 2009).
W LO w Komornicy jest zatrudniony od 1 września 2008 r. początkowo na stanowisku wychowawcy internatu, a od  1 września 2012 r. również jako nauczyciel wychowania fizycznego. Pełniąc obowiązki wychowawcy internatu starał się rozwijać u swoich wychowanków zainteresowania sportowe poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć ruchowych.
Natomiast jako nauczyciel wf podjął się prowadzenia męskiej szkolnej drużyny siatkarskiej, która do tej pory zdobyła trzy razy Mistrzostwo Powiatu Legionowskiego.

Gratulujemy Panu Krzysztofowi Roszakowi wyboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wieliszewie i jednocześnie deklarujemy wolę dobrej współpracy ze strony Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem.

Na zdjęciu: Dyrektor Krzysztof Paweł Roszak (z lewej) wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się sportowcom w czasie tegorocznego uroczystego zakończenia roku szkolnego

Add a comment

27 absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem ma już za sobą powtórny egzamin maturalny. Podzielony na część pisemną (22.08) i ustną (następnego dnia) był powtórną szansą wyłącznie dla tych osób, które na majowej maturze nie zdały tylko jednego egzaminu (pisemnego lub ustnego).

- W części pisemnej absolwenci zdawali matematykę  (14 tegorocznych absolwentów i 10 z ubiegłych lat) oraz język angielski - 3 osoby ( w tym 1 absolwentka tegoroczna). Do egzaminu ustnego przystąpiła 1 uczennica, która ukończyła szkołę w bieżącym roku i zdała go :) Opinie zdających co do stopnia trudności egzaminów były zróżnicowane – informuje wicedyrektor Anna Sołodko.

Wyniki matury pisemnej z sesji poprawkowej będą ogłoszone 12 września br.

Podobne rozterki czekają tych uczniów, którzy od jutra będą poprawiać swoje oceny z przedmiotów niezaliczonych w minionym roku szkolnym. Egzaminy poprawkowe w Szkole przy zaporze z matematyki i języka polskiego rozpoczną się w poniedziałek 28 sierpnia o 9. a następnego dnia o tej samej porze do kolejnej tury zaliczeń przystąpią „pechowcy” z języka angielskiego, niemieckiego i geografii.

Niezmiennie. Za wszystkich trzymamy kciuki!

Add a comment

Tegoroczną (23.06) uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 zdominowała wypowiedź Mirosława Sieradzkiego, który w swym wystąpieniu oświadczył o rezygnacji z dotychczas zajmowanej funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Wieliszewie z dniem 31 sierpnia 2017 r. Było to zarazem potwierdzenie wcześniejszych informacji o jego zamiarze odejścia ze Szkoły przy zaporze i objęciu z dniem 1 września br. funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie.

Mirosław Sieradzki był dyrektorem ZS w Wieliszewie przez 5 lat, od roku szkolnego 2012/2013 łącząc kierowanie Gimnazjum w Wieliszewie i Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy.

Głównymi bohaterami tej uroczystości byli oczywiście uczniowie. Z pewnością długo wyczekiwali tego dnia i momentu rozdania świadectw przez wychowawców klas. Te kameralne spotkania poprzedziła szkolna celebra, prowadzona przez Natalię Lisiecką (kl.2b) i Leną Herbinger (kl.1b), która dla najlepszych uczniów była też okazją do odebrania gratulacji i nagród. Pierwszą z grona wyróżnionych była sklasyfikowana na pierwszym miejscu Aleksandra Zakrzewska z kl.2a (policyjna), która uzyskała średnią ocen 5,42 i z tego względu może liczyć jeszcze w tym roku na otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kolejne lokaty zajęli: 2.Magdalena Ciuchta (kl.1a, policyjna) – śr.5,21 i 3.Robert Chmielewski (kl.2b, wojskowa) – śr.5,00.

 Ponadto jeszcze troje uczniów otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem.

4. Gabriela Sierzputowska (kl.1a) - śr. 4,85

5. Magdalena Dolna (kl.1b) - śr. 4,80

6. Krzysztof Łaszutko (kl.2a) - śr. 4,75

Dla 26 licealistów ze Szkoły przy zaporze miniony rok szkolny był okresem utrwalania przekonania, że warto się dobrze uczyć. Tylu właśnie otrzymało stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen minimum 4,00 i minimum bardzo dobre zachowanie). Ponadto stypendia szkolne za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym otrzymało13 uczniów, przy czym ośmioro z nich otrzymało również stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Nagrody za czytelnictwo otrzymali: Magdalena Ciuchta (kl.1a), Michał Dziuk (kl.1b) i Zuzanna Lipska (kl.2c).

Add a comment

Książce Profesora Wojciecha Majewskiego „Monografia Dolnej Wisły”, wydanej w ubiegłym roku  przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest poświęcona recenzja  autorstwa  Janusza Granatowicza, którą zamieszczono w czerwcowym numerze (6/2017) miesięcznika „Gospodarka Wodna”

„Książka stanowi podsumowanie prac w projekcie KLIMAT prowadzonym przez IMGW, jest także podsumowaniem wielu lat pracy Profesora poświęconych dolnej Wiśle, a ukazuje się w czasie bardzo odpowiednim. Dyskusja na temat kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły wkracza bowiem w fazę podejmowania decyzji.  31 stycznia br. opublikowano ustawę o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r.

Ratyfikacja konwencji AGN oznacza konieczność przystosowania dolnej Wisły do parametrów międzynarodowej drogi wodnej. Kluczowym parametrem jest tu głębokość tranzytowa, która na drodze wodnej klasy międzynarodowej musi wynosić minimum 2,80 m. Uzyskanie takiej głębokości wymaga budowy stopni piętrzących; innego sposobu nie ma.

W książce omówiono najważniejsze inwestycje nie tylko na dolnej Wiśle, ale także na jej dopływach kontekście ich znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego i gospodarczego.

Zrealizowanym inwestycjom poświęcony jest rozdział Obiekty hydrotechniczne Dolnej Wisły.

Niewątpliwie największym przedsięwzięciem na dolnej Wiśle było wykonanie w latach 1891-1895 Przekopu Wisły. Dzięki tej inwestycji Gdańskowi od 120 lat nie zagraża powódź ze strony Wisły. Inwestycja ta zlikwidowała również zagrożenie powodziowe Żuław Wiślanych powodowane wysokimi przepływami rzeki. Patrząc na przekop Wisły z dzisiejszej perspektywy, należy podkreślić, że inwestycja okazała się także niezwykle przyjazna dla środowiska. Dzisiaj jest to jedno z najatrakcyjniejszych dla ornitologów miejsc w Polsce. Na tym terenie zaobserwowano ponad 250 gatunków ptaków. W przyujściowym odcinku rzeki w 1991 r. utworzono rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha”. W okolicach ujścia Przekopu Wisły pojawiły się znaczne ilości fok odpoczywających na mewiej łasze (np. w grudniu ub. roku obserwowano stado złożone z ponad stu fok szarych).

Ciekawe informacje dotyczą inwestycji na Wdzie, na której w 1927 r. uruchomiono elektrownię Gródek o mocy 3,5 MW a w 1929 elektrownię Żur o mocy 9 MW. Elektrownie te powstały aby zasilić budowę portu w Gdyni. Połączenie energetyczne z Gdynią w postaci linii o długości 140 km wykonano w 1928 r. Obie elektrownie dalej pracują i są w dobrym stanie technicznym.

Kaskada Raduni jest doskonałym przykładem kompleksowego zagospodarowania rzeki. Radunia jest wprawdzie niewielką rzeką o długi 105 km i średnim przepływie w dolnym odcinku zaledwie 5,9 m sześciennego na sekundę, ale jej źródła znajdują się na rzędnej ok. 165 m nad poziomem morza. Tak duża różnica poziomów przy stabilnym przepływie przez całe wieki była przyczyną wykorzystania energii wodnej do napędzania młynów, tartaków, foluszy i papierni. Tak było do pierwszych lat XX wieku. Jak wiadomo w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze elektrownie wodne, co w zasadniczy sposób zmieniło sposób korzystania z energii wody, przetworzona na energie elektryczną może być przesłana w dowolne miejsc e, co w przypadku Raduni oznaczało Gdańsk, a więc miejsce oddalone o 20 km.

W latach 1908-1910 wybudowano trzy pierwsze elektrownie wodne: Rutki, Straszyn i Kuźnice, a w latach 1920-1937 pięć kolejnych: Łapino, Bielkowo, Prędzieszyn, Juszkowo i Pruszcz Gdański. Całkowita moc kaskady Raduni wynosi 14,23 MW, a inwestorem był Senat miasta Gdańska. Obecnie elektrownie kaskady pracują głównie w celach regulacyjnych, a powstałe w wyniku piętrzeń zbiorniki są wykorzystywane do poboru wody do celów komunalnych i przemysłowych. Kaskada Raduni stanowi także dużą atrakcję turystyczną.

W książce szerzej przedstawiono oddany do użytku w 1970 r. stopień Włocławek, który powstał jako pierwszy obiekt z planowanej zwartej Kaskady Dolnej Wisły. Zwarta kaskada to ciąg stopni wodnych usytuowanych w taki sposób, że cofka stopnia usytuowanego niżej sięga stopnia położonego wyżej. Takie rozwiązanie zabezpiecza każdy ze stopni przed erozją dolnego stanowiska - ostatni stopień powinien być podparty poziomem morza. Kaskada nie powstała, zatem eksploatacja samotnego stopnia pracującego niezgodnie z założeniami musiała spowodować negatywne konsekwencje. Najczęściej podnoszonym zarzutem jest erozja dna poniżej stopnia. Można jedynie powiedzieć, że nie byłoby takiej degradacji koryta poniżej gdyby Włocławek był podparty cofką stopnia położonego niżej.

W kolejnym rozdziale przedstawiona jest historia planów budowy Kaskady Dolnej Wisły, sięgająca okresu międzywojennego. Dolna Wisła jest odcinkiem rzeki o ogromnym a ciągle niewykorzystanym potencjale gospodarczym. Po drugiej wojnie światowej opracowano kilka wariantów budowy kaskady, jak dotąd udało się tylko zbudować stopień Włocławek. Może teraz będzie to możliwe.

Końcowe rozdziały są poświęcone omówieniom Bydgoskiego i Gdańskiego Węzła Wodnego. Zawierają wiele ciekawych historycznych informacji pozwalających zrozumieć konieczność ingerencji w przyrodę. Przemyślana ingerencja nie oznacza dewastacji a uzasadniona społecznie jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i ze względu na rozwój gospodarczy.

Warto, czytając tę książkę zastanowić się nad tym co oznacza tak często dzisiaj używany termin „zrównoważony rozwój” oraz czy nicnierobienie to dobre rozwiązanie dla polskich rzek, a w szczególności dla dolnej Wisły”

Add a comment

Niestety...Smutnych informacji ciąg dalszy...W piątek, 14 lipca zmarł Marek Suchenek – absolwent TGW Dębe /kierunek Hydrologia/ - Matura 1969. Synoptyk i meteorolog współpracujący z IMGW i TVP. Absolwent studiów meteorologicznych w Odessie w latach 1972-1977.  Pogrzeb śp. Marka Suchenka rozpocznie się w piątek, 21 lipca o godz. 13 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie ul. Wólczyńska 64, po czym nastąpi pochówek na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Jego sylwetkę i dorobek zawodowy przedstawiliśmy w wywiadzie, opublikowanym w czerwcu 2015 r. w nr 5 Kwartalnika „Szkoła przy zaporze”.

– Uczestniczyłem prawie we wszystkich zjazdach Szkoły w Dębem i widzę, że w tym miejscu upływ czasu widać przede wszystkim po przyrodzie. Wszystko zdecydowanie urosło – refleksyjnie stwierdził w jednym z końcowych stwierdzeń z tego wywiadu.

Interesował się funkcjonowaniem dawnego TGW Dębe i losami swych dawnych kolegów z klasy hydrologii. Jeszcze niedawno, 30 września ub. r. był w Kałuszynie uczestnikiem koleżeńskiego spotkania maturzystów z Jego rocznika. Na tym zdjęciu /z tego wydarzenia/ wita się z Markiem Stolpe (z lewej). Za Jego plecami uśmiechnięci: Krzysztof Szafrański (z prawej) i Mirosław Chmielewski.

Add a comment

Drugie miejsce szczypiornistów

18-03-2018 Wyświetleń:4 Aktualności Admin

Trzy wygrane mecze i jedna przegrana zdecydowały o wicemistrzostwie drużyny piłkarzy ręcznych Szkoły przy zaporze w Dębem w tegorocznej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego. W mistrzowskim turnieju rozegranym 16 marca...

Czytaj więcej

Ciekawa impreza dla niewielkiej widowni

14-03-2018 Wyświetleń:27 Aktualności Admin

Ledwie kilkanaście osób (nie licząc nauczycieli i uczniów LO Komornica) uczestniczyło w inauguracyjnym Dniu Otwartych Zajęć zorganizowanym w Szkole przy Nasielskiej 7. Interesująca prezentacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019...

Czytaj więcej

Będziemy świętować 55-lecie Szkoły przy zaporze

04-03-2018 Wyświetleń:111 Aktualności Admin

Już tylko niewiele ponad trzy miesiące dzielą nas od 16 czerwca 2018 r. – daty rozpoczęcia VI Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem. Komitet Zjazdowy obchodów 55.lecia istnienia Szkoły...

Czytaj więcej

Wjazd na Zjazd…

03-03-2018 Wyświetleń:74 Aktualności Admin

Rozpoczęcie działań w celu wykonania remontu wjazdu na teren szkolny z drogi wojewódzkiej to nasza kolejna inicjatywa z cyklu poprawy wizerunku Szkoły przy zaporze w Dębem. Planowany na 16 czerwca...

Czytaj więcej

Znakomita passa wychowanków Krzysztofa Roszaka

01-03-2018 Wyświetleń:62 Aktualności Admin

Siatkarze ze Szkoły przy zaporze w Dębem po raz czwarty z rzędu zostali mistrzami powiatu legionowskiego szkół licealnych. W meczu finałowym licealiści z LO Komornica wygrali po tie-breaku z Liceum...

Czytaj więcej