Dwoje spośród absolwentów TGW Dębe z klasy Hydrologii (1964-1969) opuściło nas na zawsze na przełomie maja i czerwca 2017 r. W nocy 30 maja br. zmarła Danuta Łozowska (Wolińska). Jej pogrzeb odbył się 2 czerwca w kościele pw. Św. Jacka w Kętrzynie a uczestnikami tej smutnej ceremonii była m.in. czwórka jej dawnych kolegów z klasy Hydrologii. – Chcieliśmy towarzyszyć naszej koleżance Danusi w jej ostatniej drodze – mówi Krzysztof Szafrański. - Znałem Dankę. Pochodziła z Mikołajek. Często widywaliśmy się w sklepie czy na ulicy – dodaje Jerzy Nowak.  Potem Danuta Łozowska (Wolińska) zamieszkała w Kętrzynie. Była wieloletnim prezesem Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki”.

Lechosław Wardowski (na zdjęciu) zmarł wieczorem 10 czerwca br; w trakcie lub krótko po operacji w szpitalu w Ciechanowie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem. Niezawodny kolekcjoner i fan naszego Kwartalnika. Harcerz, muzyk, kajakarz i żeglarz.

Leszek (jak go nazywaliśmy) był nie tylko uzdolnionym muzykiem ale także zaangażowanym społecznikiem. Organizatorem drużyny harcerskiej. W czasie  nauki w TGW Dębe w głównej mierze zespołu muzycznego przyczynił się do powstania zespołu CUMULUSY. - „Pomysłodawcą założenia zespołu był bez wątpienia Leszek Wardowski. On sam mówi, że to przez jego przywiązanie do harcerstwa. W swoim rodzinnym Strzegowie był aktywnym harcerzem. Drużynowym 45.Wodnej Drużyny Harcerskiej, która w swej bazie nad Wkrą posiadała 11 kajaków! - Byłem bardzo związany z tą organizacją, a po przyjeździe do Dębego tu przeniosłem te swoje zamiłowanie – przyznaje. Na jego efekty nie trzeba było długo czekać W Szkole przy zaporze pomysł szybko podchwycono. We współdziałaniu z nauczycielami ówczesnego THM powstały dwie drużyny harcerskie:dziewczęca i chłopięca”– tak pisaliśmy o tym w Kwartalniku „Szkoła przy zaporze” nr 6 na stronie 9.

Jego pogrzeb rozpocznie się w sobotę, 17 czerwca o godz. 13 na cmentarzu w Strzegowie. Msza św. będzie odprawiona po pochówku.

Add a comment

Trzy pierwsze miejsca, tyle samo drugich i dwie trzecie lokaty – to dorobek lekkoatletycznej reprezentacji dawnego TGW Dębe w dzisiejszych (5.06) zawodach szkół ponadgimnazjalnych o mistrzostwo powiatu legionowskiego. Podopieczni trenerów Włodzimierza Matejewskiego i Krzysztofa Roszaka zdominowali konkurencje biegowe wśród chłopców a ponadto Eryk Wiśniewski (kl. II C) powtórzył swój sukces sprzed roku, ponownie wygrywając skok w dal dobrym rezultatem 5,71 m. Miłą niespodziankę sprawił - trenujący na co dzień piłkę nożną - Daniel Janaśkiewicz (IA), który w biegu na 1000 m łatwo wygrał z ponad 20 metrową przewagą nad resztą rywali. Trzecie mistrzostwo w tych zawodach dla Szkoły przy zaporze w Dębem wywalczyła sztafeta chłopców w biegu rozstawnym 4 x 100 m. Czwórka sprinterów w składzie (Mateusz Owocki, Łukasz Jabłoński, Eryk Wiśniewski, Adam Wiśniewski ) z czasem 49,07 nie miała sobie równych w tej konkurencji na zakończenie poniedziałkowej rywalizacji na bieżni stadionu miejskiego w Legionowie. Wcześniej wspomniany kwartet w komplecie zameldował się w pięcioosobowym finale sprintu na 100 m, gdzie jednak nie sprostał najszybszemu w tej stawce Kamilowi Sieczko z LO Konopnicka, który wygrał niezagrożony z wynikiem 11,66.

Spośród ośmiu lokat na podium tych zawodów naszych lekkoatletów jedynie dwie stały się udziałem dziewcząt. Dokonały tego Aleksandra Koper - druga w skoku w dal i Aleksandra Karwańska – trzecia w biegu na 800 m. Na pewno niepokoi fakt, że tym razem ekipa dziewcząt nie była zbyt liczna. Zbyt skromna by zestawić czwórkę sprinterek do udziału w sztafecie 4 x 100 m. Szkoda, bo w tym biegu rozstawnym była szansa na dodatkowe punkty. Ktoś tu zawinił...

Na dzisiejsze dokonania lekkoatletów z ulicy Nasielskiej należy patrzeć z dużym optymizmem, bowiem zdecydowaną większość tej reprezentacji stanowią uczniowie klasy IC, której wychowawcą jest trener Krzysztof Roszak. To dobry prognostyk na przyszłość...

Niektóre wyniki i (nie tylko) medalowe miejsca reprezentantów  dawnego TGW Dębe

Dziewczęta

800 m

3. Aleksandra Karwańska

Pchnięcie kulą

4. Aleksandra Jaworska – 8,21 m

Skok w dal

2. Aleksandra Koper  - 4,33 m

Chłopcy

100 m

2. Adam Wiśniewski   - 12,07 s

3. Łukasz Jabłoński      - 12,16 s

4. Eryk Wiśniewski      – 12,21 s

5. Mateusz Owocki      - 12,24 s

1000 m

1.Daniel Janaśkiewicz

Sztafeta  4 x 100 m

1. LO Komornica (Mateusz Owocki, Łukasz Jabłoński, Eryk Wiśniewski, Adam Wiśniewski ) – 49,07 s

Skok w dal

1.Eryk Wiśniewski  - 5,71 m

2.Mateusz Owocki – 5, 46 m

Pchnięcie kulą

5. Karol Sterliński – 11,18 m

Add a comment

W sobotę, 13 maja br. realizując cykl „Śladami naszych praktyk” z udziałem Janiny Marzec (Bronowskiej) – maturzystki TGW Dębe rocznik 1973, odbyliśmy nadwiślańską podróż odwiedzając po kolei trzy mazowieckie grody: Wyszogród, Czerwińsk i Zakroczym. Jednak głównym celem naszej wyprawy był CZERWIŃSK. W tej wsi, w powiecie płońskim, na przełomie maja i czerwca 1972 r. swą praktykę zawodową odbywały: Janina Bronowska i Marzena Czarnecka (Zielińska) - uczennice ówczesnej klasy czwartej o kierunku budownictwo wodne. Niestety, drugiej z tu wymienionych nie udało się wziąć udziału w tym wyjeździe, dlatego cały trud przypominania przebiegu tamtego stażu zawodowego spoczął na pierwszej z nich. Trzeba przyznać, że mimo upływu 45 lat Janka Bronowska całkiem nieźle sobie poradziła z tym zadaniem. Dotarliśmy do domu, w pobliżu rynku w Czerwińsku, gdzie przed laty Janka i Marzena, zamieszkiwały wspólnie przez cały okres odbywania praktyki. Odszukaliśmy także te miejsca w Czerwińsku nad Wisłą, które kiedyś były przedmiotem ich zawodowego zainteresowania.

Liderką tego Projektu była Grażyna Chojnowska (Dąbkowska), wspierana okazjonalnie przez Sławomira Miętka, przy okazji prezentowania walorów turystycznych każdej z wymienionych na wstępie  miejscowości.

Add a comment

Przybywa szkół wyższych kształcących kadry dla inżynierii i gospodarki wodnej. Pierwszą uczelnią kształcącą na tym kierunku został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uzyskał w 2010 r. zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W kolejnych latach kształcenie na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna” uruchomiły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Więcej o tym zagadnieniu napisano w kwietniowym wydaniu miesięcznika GOSPODARKA WODNA nr 4/2017), w którym polecamy artykuł „Pierwsi absolwenci kierunku studiów "Inżynieria i gospodarka wodna" autorstwa prof. dr.hab. inż. Andrzeja Drabińskiego i prof.dr.hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poświęcony zagadnieniu kształcenia kadr inżynierskich i magisterskich dla gospodarski wodnej.

Poniżej całość tekstu ze strony 125.

„W 2009 r. Zarząd Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpił z inicjatywą utworzenia kierunku studiów "zawierającego w programie treści związane z szeroko pojętą gospodarka wodną, szczególnie w skali zlewni". Inicjatywa ta, jako kierunek "Inżynieria i gospodarka wodna", została poparta przez wiele jednostek organizacyjnych, m.in.: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, cztery uczelnie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz trzy komitety Polskiej Akademii Nauk [Żelazo 2010]. Pierwszą uczelnią kształcącą na tym kierunku został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uzyskał w 2010 r. zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia {Pulikowski2011}. W roku akademickim 2011/201 na studia pierwszego stopnia zgłosiło się 388 kandydatów, z których przyjęto 78 osób. W 2015 r. wydano pierwsze 42 dyplomy  inżynierskie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (35 osób) podjęli studia drugiego stopnia, trwające trzy semestry na tym samym kierunku,

W 2016 r. studia drugiego stopnia (magisterskie) ukończyły 24 osoby, w tym 14 na kierunku gospodarka wodna i 10 na specjalności inżynieria melioracyjna. Trzech absolwentów tych studiów kontynuuje naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska. W kolejnych latach studia pierwszego stopnia rozpoczynało od 56 do 89 osób.

Prowadzenie tego kierunku studiów ułatwiło pozyskanie projektu „Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych”, o wartości 1,15 mln zł, realizowanego w latach 2011=2015, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4,1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4,1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia kursów wyrównawczych, w których uczestniczyła połowa studentów z pierwszego naboru. Wyniki testów przeprowadzonych przed i po zakończeniu kursów jednoznacznie wykazały wzrost kompetencji studentów w zakresie matematyki i fizyki. Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie oferty dydaktycznej, która uzupełniła program studiów realizowany na tym kierunku. Studenci mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z otwieraniem własnej działalności gospodarczej, czy poznania reguł i zasad, jakie należy stosować w czasie poszukiwania pracy. Istotnym poszerzeniem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach zajęć obowiązkowych był kurs „Medycyna weterynaryjna w czasie powodzi” oraz specjalistyczny kurs języka angielskiego, znacznie poszerzający znajomość słownictwa techniczno i specjalistycznego. Ważnym elementem projektu było też wsparcie finansowe w postaci programu stypendialnego dla najlepszych studentów, wykłady prowadzone przez zapraszanych wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki, a także nauka umiejętności praktycznych, czemu posłużyły trzymiesięczne staże, w których uczestniczyło 10 osób. Był to element projektu cieszący się największym zainteresowaniem wśród studentów.

Staże pozwoliły im na nabycie umiejętności praktycznych, ale również na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Studenci odbywali staże w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskim  Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Hydrobudowie Gdańsk S.A, GIS Partner Sp. z o. o we Wrocławiu, Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Izbicy.

W kolejnych latach kształcenie na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna” uruchomiły: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ukończenie studiów w zakresie „Inżynierii i gospodarki wodnej” pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii hydrotechnicznej (kierunek odpowiedni) oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierunek pokrewny) {Rozporządzenie2014}.”

LITERATURA

{1} Pulikowski K. 2011. Unikatowy kierunek studiów – INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA na Wydziale Inżynierii Kształtowanie Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – pierwszy nabór w roku akademickim 2011/2012. Gospodarka Wodna nr 2.

{2} Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014, poz.1278)

{3}Żelazo J. 2010.W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej. Gospodarka wodna nr 2.

Add a comment

Naszą działalność stowarzyszeniową i wydawniczą zauważyły lokalne media. W czwartek, 4 maja br. legionowska gazeta MIEJSCOWA na weekend w nr 18/777 na stronie 4. piórem „Aldo” mile recenzuje nasze niektóre dokonania na rzecz swej dawnej „budy”. Całość tekstu pt. "Absolwenci spod prasy" zdobi foto rozwiniętego - niczym talia kart - wachlarza dotychczas wydanych kwartalników SZKOŁA PRZY ZAPORZE.

Poniżej treść artykułu...

„Ze świecą szukać szkół, których uczniowie chcą utrzymywać z nimi stały kontakt już po odebraniu świadectw. Jedną z nich jest dawne Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem, którego absolwenci zaczęli nawet wydawać poświęcone mu pismo. I wbrew wyuczonemu tam fachowi, w tekstach wcale nie leją wody.

Ojcami chrzestnymi kwartalnika „Szkoła przy zaporze” są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem, powstałego na gruzach dwóch innych, działających wcześniej organizacji zrzeszających absolwentów tej wyjątkowej „budy”. Idea przyświecała im zacna: chcieli jak to napisał we wstępniaku do pierwszego, wydanego w czerwcu 2014 r. numeru redaktor naczelny Andrzej Gronek, w trosce o renomę swej dawnej szkoły „przybliżać jej funkcjonowanie, ludzi i problemy, które niesie ze sobą krzewienie oświaty”. I tak właśnie od prawie trzech lat, własnym sumptem wydając bezpłatne, rozchwytywane przez czytelników pismo.

Kto wie, czy nie ważniejsza jest jednak widoczna w nim dbałość o przypominanie chlubnej przeszłości działającej od 1963 r. placówki, najbardziej znanej jako Technikum Gospodarki Wodnej. Stąd m.in. stare, czarno-białe fotografie klasowe, rozmowy z dawnymi absolwentami, pedagogami, ale też wzruszające wspomnienia o tych, którzy już odeszli. – Mimo, że opuściliśmy szkołę dawno temu, wciąż czujemy się z nią związani i bardzo ważna jest dla nas jej przyszłość. Dlatego staramy się aktywnie ją kształtować – zapewnia Jerzy Wilczyński, prezes Towarzystwa i jeden z redaktorów ukazującej się w nakładzie 500 egz. „Szkoły przy zaporze”. O skuteczności działań ludzi z TGW mogą świadczyć choćby ich częste, głównie boiskowe kontakty z obecnymi uczniami czy też pomoc w pozyskiwaniu dla placówki nowego wyposażenia, na przykład ... kuchni polowej. W końcu to teraz, jakby nie patrzeć szkoła mundurowa!

Wiele wskazuje jednak na to, że do liceum w Komornicy może wkrótce wrócić edukacja techniczna. Starania jego kierownictwa, wspieranego właśnie przez absolwentów oraz lokalnych samorządowców, doprowadziły do długo oczekiwanych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O ich efektach napiszemy już wkrótce."

Add a comment

Drugie miejsce szczypiornistów

18-03-2018 Wyświetleń:4 Aktualności Admin

Trzy wygrane mecze i jedna przegrana zdecydowały o wicemistrzostwie drużyny piłkarzy ręcznych Szkoły przy zaporze w Dębem w tegorocznej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego. W mistrzowskim turnieju rozegranym 16 marca...

Czytaj więcej

Ciekawa impreza dla niewielkiej widowni

14-03-2018 Wyświetleń:27 Aktualności Admin

Ledwie kilkanaście osób (nie licząc nauczycieli i uczniów LO Komornica) uczestniczyło w inauguracyjnym Dniu Otwartych Zajęć zorganizowanym w Szkole przy Nasielskiej 7. Interesująca prezentacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019...

Czytaj więcej

Będziemy świętować 55-lecie Szkoły przy zaporze

04-03-2018 Wyświetleń:111 Aktualności Admin

Już tylko niewiele ponad trzy miesiące dzielą nas od 16 czerwca 2018 r. – daty rozpoczęcia VI Zjazdu Absolwentów Szkoły przy zaporze w Dębem. Komitet Zjazdowy obchodów 55.lecia istnienia Szkoły...

Czytaj więcej

Wjazd na Zjazd…

03-03-2018 Wyświetleń:74 Aktualności Admin

Rozpoczęcie działań w celu wykonania remontu wjazdu na teren szkolny z drogi wojewódzkiej to nasza kolejna inicjatywa z cyklu poprawy wizerunku Szkoły przy zaporze w Dębem. Planowany na 16 czerwca...

Czytaj więcej

Znakomita passa wychowanków Krzysztofa Roszaka

01-03-2018 Wyświetleń:62 Aktualności Admin

Siatkarze ze Szkoły przy zaporze w Dębem po raz czwarty z rzędu zostali mistrzami powiatu legionowskiego szkół licealnych. W meczu finałowym licealiści z LO Komornica wygrali po tie-breaku z Liceum...

Czytaj więcej