Konferencja „Obywatele Rzeki Wisły”

Lutowe wydanie (nr 2/830) miesięcznika GOSPODARKA WODNA informuje o tytułowej konferencji, która odbyła się w Płocku, 27 listopada 2017 r., pod auspicjami marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Autorem przytaczanego poniżej artykułu jest Jerzy Zieliński.

„Konferencja miała na celu podsumowanie Roku Rzeki Wisły (RRW) i wytyczenie planów na przyszłość. Dla przypomnienia: w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu wiślanego (w wyniku pokoju toruńskiego po wojnie 13-letniej Polska odzyskała panowanie mad całym biegiem Wisły) Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu Państwa, uchwałą z dnia 22.06.2016 r. ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

W pięknej auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku zebrali się samorządowcy, eksperci, społecznicy, reprezentanci Roku Rzeki Wisły. Zastanawiające było nikłe uczestnictwo gospodarza rzeki, czyli trzech regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Organizatorami byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, „Gazeta Wyborcza” Płock, Fundacja Rok Rzeki Wisły.

Konferencję otworzyli: (pod nieobecność, z powodu rekonwalescencji marszałka Struzika) prezydent Płocka, redaktor naczelny „GW” Płock, szef Fundacji RRW Robert Jankowski.

Zebrani obejrzeli projekcję filmu Tadeusza Bystrama ilustrującego tegoroczny Flis „Obywatel Rzeki Wisły” na trasie Sandomierz – Włocławek. Film podkreślał sierpniowe uroki rzeki, a także duże zainteresowanie i gościnność lokalnych społeczności wzdłuż całej trasy spływu. Drewniane łodzie jak na osiemnastowiecznych obrazach, tyle, że z napędem silnikami spalinowymi. Komandorem Flisu był Robert Jankowski.

Dokonania w RRW podsumowała z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Izabela Stelmańska. Był to ogólnopolski cykl uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych i konferencji naukowych. Samorząd Województwa wspierał wiele inicjatyw finansowo, obejmując je patronatem. Liderów programu Obywatel Rzeki Wisły poznaliśmy w pierwszym panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Wisła (znów) ożywiona”. Tytuł odzwierciedlał faktyczne zjawisko powrotu ludzi na rzekę i nad rzekę, wzmożonego ruchu wodniackiego na wszelkich rodzajach łodzi, z przewagą turystycznych, zwiększoną aktywność lokalnych społeczności na obu brzegach, której przykładem może być inicjatywa kilku nadwiślańskich gmin na rzecz powstania przeprawy promowej pomiędzy Secyminem a Wychódźcem. Idea powrotu nad rzekę zaktywizowała przedsiębiorców perspektywą korzyści. Na zakończenie panelu wręczono nagrody liderom programu Obywatel Rzeki Wisły.

W drugim panelu zatytułowanym „Rzeka możliwości” przedstawicielka Fundacji RRW Magdalena Puczko przekazała sposób współtworzenia mapoprzewodnika Wisły. Przedstawiciel Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej omówił wydarzenia RRW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a więc spływy, międzynarodowe zawody sportowe, wystawy, festiwal Wisły, festiwal smaków, itp. Z kolei Jan Piotrowski z Urzędu M.ST. Warszawy omówił utworzenie „Warszawskiej Dzielnicy Wisła” z ochroną obszarów Natura 2000. Wśród imprez związanych z RRW wymienił uroczyste otwarcie sezonu nawigacyjnego, Święto Wisły 2017, działania promocyjne, akcję morsów.

Doskonałą ilustracją możliwości rzeki, od dawna niepraktykowaną, było filmowe sprawozdanie z rejsu kontenerowego na trasie Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. Można? Można. A więc wspomnienie o dawniejszej normalności wykorzystywania drogi wodnej i wyzwanie do powrotu żeglugi zawodowej.

Dalsza część panelu to dyskusja z udziałem prezydentów miast nadwiślańskich. Podsumowali to, co udało się osiągnąć w RRW – korzyści i wydatki. I tak Płock modernizuje nadbrzeże za 40 mln zł, Włocławek buduje nową przystań, Warszawa inwestuje w

 

powiązanie urbanizacyjne lewego brzegu z miastem. Wszyscy podkreślali m możliwości kreowania atrakcyjności rzeki i terenów nadbrzeżnych.

Zabierający głos w dyskusji kapitanowie z Płocka zwrócili uwagę na fakt, iż w dotychczasowych prelekcjach podkreślano głównie możliwości turystyczne Wisły (wyjątek rejs kontenerowy). A gdzie żegluga zawodowa? Władze za mało troszczą się o wykorzystanie Wisły jako ważnej drogi wodnej, a przecież na płockiej Wiśle pływają nie tylko kajaki, ale także statki, barki i sprzęt utrzymania szlaku.

Wychodząc jakby naprzeciw tym nostalgicznym głosom senator Jerzy Wcisło – przewodniczący parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych złożył raport z postępu prac nad wdrażaniem zadań wynikających z Konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych). Polska przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia do IV klasy żeglowności trzech europejskich dróg wodnych: Odrzańskiej – E30; połączenia Bałtyku z Morzem Czarnym Wisłą i Bugiem – E40 (chociaż niektóre dokumenty rezygnują z Bugu na rzecz kanału od Warszawy do Terespola, ale tego senator nie wzmiankował; połączenia Odry z Zalewem Wiślanym – E70. Mamy na to 12 lat. Koszt tego zamierzenia szacowany jest na 76 mld zł, problem tylko polega na tym, że rząd nie dysponuje takimi możliwościami (po pierwsze nie mamy armat...) Dotrzymanie terminu 2030 r. jest wg pana przewodniczącego, również nierealne, a oprócz barier finansowych i czasowych, przewiduje protesty ekologów zaprawionych ostatnio w bojach o ratowanie Puszczy Białowieskiej. A więc powiało wielką żeglugą europejską, ale nie powiało entuzjazmem. Tym niemniej usłyszeliśmy deklarację, iż zespół parlamentarny od początku 2018 r. zajmie się programem, przyjmując uzasadnione racje ekologów. Nie dysponując finansami zadysponujemy więc potencjał intelektualny.

Na zakończenie konferencji nastąpiło symboliczne podpisanie deklaracji organizowania, wspierania i uczestniczenia w inicjatywach wiślanych. Podpisy złożyli wszyscy uczestnicy konferencji – Obywatele Rzeki Wisły, którym na sercu leży budowa dobrej marki rzeki”.

Jerzy Zieliński -  Obywatel Rzeki Wisły


Drukuj   E-mail

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież