Przeżyjmy to jeszcze raz...

To już blisko dwa miesiące odkąd uczestnicy V ZLOTU rozjechali się do swych domów zabierając ze sobą jak zawsze wspaniałe wspomnienia i dodatkowo CERTYFIKAT MATURALNY na dowód przystąpienia do egzaminu imitującego ten sprzed kilkudziesięciu lat. Tym razem w egzaminacyjne szranki z JĘZYKA POLSKIEGO i MATEMATYKI stanęły reprezentacje trzech kierunków nauczania: budownictwa wodnego, hydrologii i meteorologii. Drużynowa rywalizacja w wydobywaniu z zakamarków pamięci tego, co w nas zostało z wiedzy z tamtych lat wykazała, że najwięcej trafnych odpowiedzi udzielili dawni uczniowie z klas Budownictwa Wodnego. Ale nie o wynik tu chodziło. Ten specyficzny sprawdzian wiedzy był również znakomitą zabawą i wyjątkową gimnastyką umysłu, o którą zadbały autorki pytań: Pani Iwona Stępień (język polski) i Pani Dorota Tabor (matematyka). Obie panie nauczycielki z naszej Szkoły bardzo sympatycznie potraktowały swoje zadanie dostosowując zestawy pytań do okoliczności towarzyszących temu wyjątkowemu egzaminowi.

Obu Paniom – nauczycielkom i autorkom pytań jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:):):)

Tym wszystkim, którzy nie mogli razem z nami 28 czerwca br. przystąpić do tego egzaminu prezentujemy pytania z języka polskiego i matematyki, na jakie odpowiadali uczestnicy V Zlotu.

Życzymy dobrej zabawy...

 

MATURA … ILE TO JUŻ LAT?

JĘZYK POLSKI

1.      Kto jest autorem słów? „a niechaj narodowe wżdy postronne znają
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

2.      Afrodyta? Czym opiekowała się w antycznej Grecji?

3.      Jaki tytuł nosi najstarsza pieśń polska?

4.      Który z wieków w dziejach rzeczpospolitej nazywany jest „złotym wiekiem” kultury polskiej?

5.      Ile głów innowierców poprzysiągł ściąć Longinus Podbipięta jednym pociągnięciem miecza?

PYTANIE PREMIA: jak miała na imię ukochana Skrzetuskiego?

6.      Biskup warmiński Ignacy Krasicki nazywany był księciem poetów. Proszę wymienić tytuły przynajmniej dwóch utworów.

7.      Adam Mickiewicz. Jak miała na imię ukochana poety, dla której stworzył cykl liryków?

8.      Pan Tadeusz. Epopeja Narodowa. Kobiety w utworze. Czy pamiętasz jak się nazywały?

9.      Jak miał na imię Wojski? Z czego zasłynął w utworze?

10.  Dokończ zdanie: cymbalistów było wielu, ale żaden nie śmiał……..

11.  Bolesław Prus – to pseudonim artystyczny – jak naprawdę się nazywał?

12.  Jak nazywał się główny bohater „Lalki”?

13.  Seweryn Baryka w drodze do ojczyzny opowiada synowi o szklanych domach. W jakiej powieści jest ten wątek?  Podaj tytuł i autora.

14.  Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie czapkę z piór, ostał ci się ino sznur…. Z jakiego utworu pochodzi ten cytat?

15.  ALFRED NOBEL.Iluż to noblistów w dziedzinie literatury ma Polska?

16.  Popraw błędy językowe. Proszę panią, która godzina? Dziś lekcję z języka polskiego przeprowadzimy na dworzu.

17.   I jeszcze na koniec: kto się odważy przeczytać? Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody, a ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała

 

 

MATEMATYKA

Zadanie nr 1

•      Symbol przedstawiający silnie to:

•      A) ʃ

•      B)!

•      C)Ω

Zadanie  nr 2

•      W klasie było 5 chłopców i 4 dziewczyny. Na ile sposobów mogą się umówić do kina ( 1 dziewczyna + 1 chłopak) tak aby skład każdej pary był inny.

Zadanie nr 3

grafika1

Ile zawartości stożka zmieści się w walcu o takiej samej podstawie i wysokości?

Zadanie nr 4

•      Oblicz i wynik podaj w postaci potęgi liczby 2

2²: 2⁵∙2⁴ = ?

 

Zadanie nr 5 

grafika5

 

Zadanie nr 6

•      Która wartość prawdopodobieństwa jest wartością niemożliwą?

•      A) P = 0,012

•      B) P = ¾

•      C) P = 1,25

 

Zadanie nr 7

grafika3

Zadanie nr 8

•      Wskaż który z poniższych ciągów przedstawia ciąg arytmetyczny?

•      a)  3,7,12,15

•      B) 3, 6, 12, 24

C) 3, 6, 9,12

 

Zadanie nr 9

grafika4

Zadanie nr 10

grafika5

 

Zadanie nr 11

•      Postać kierunkowa funkcji liniowej    y = ax+b

•      Która z niewiadomych decyduje o kierunku prostej?

•      A) y

•      B) a

•      C) x

•      D)b

Zadanie nr 12

•      W mierze łukowej kąta występuje jednostka  πrad.  Ile to stopni w mierze kątowej:

•      A) 90

•      B) 180

•      C) 270

•      D) 360

Zadanie nr 13

•      W(x) = 6x⁵ - 3x⁴ + 7x

•      Którego stopnia jest to wielomian?

•      A) 3

•      B) 5

•      C)6

Zadanie nr 14

•      Mając równanie okręgu (x-3)² + (y+2)²  = 4. Wyznacz  współrzędne środka i promień.

•      A) S=(-3,2)  r=4

•      B) S = (-3,2)  r=2

•      C) S = (3, -2)  r=2

Zadanie nr 15

•      W ogrodzie chodziły kury i króliki.  W sumie było tam 8 głów i 22 nogi. Ile było królików a ile kur? 


Drukuj   E-mail