Debiuty i rozstania

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w Szkole przy zaporze rozpoczną także licealni „pierwszacy”. Tegoroczny nabór pozwolił na utworzenie trzech klas pierwszych. Pierwszą z nich będą stanowili uczniowie z klasy o profilu tzw. wojskowym, dwie pozostałe to klasy „policyjne”.
Z dużą satysfakcją pragniemy donieść, że w Szkole nastąpiły także liczne zmiany wizerunkowe. Szczególnie jedna z nich zasługuje na wyróżnienie. Gruntownej modernizacji został poddany Sekretariat, czyniąc to pomieszczenie bardziej przestronnym, przejrzystym i jakby bardziej przyjaznym dla wszystkich korzystających z pomocy oferowanej przez sympatyczną Panią Emilkę. 
Według niepotwierdzonych informacji w Szkole nastąpi także zmiana na stanowisku wicedyrektora. Perypetie zdrowotne sprawiły, że Kazimierz Skośkiewicz odchodzi na zasłużoną emeryturę a jego miejsce zajmie Iwona Stępień – nauczycielka języka polskiego.
Ze względu na stan zdrowia z pracą w Szkole musiał się niestety rozstać generał Włodzimierz Zieliński, nauczający przedmiotów w klasach wojskowych. Obszerny wywiad z Panem Generałem zamieścimy we wrześniowym wydaniu kwartalnika „Szkoła przy zaporze”.
Nowym nauczycielem przedmiotów „wojskowych” będzie pułkownik Adam Bednarz, będący jednocześnie Wojskowym Komendantem Uzupełnień Warszawa – Śródmieście. Posiada wiedzę z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, mobilizacji i wojny oraz umiejętności pracy z młodzieżą. Z tytułu wykonywanej obecnie funkcji znane są mu zasady naboru i pełnienia służby wojskowej oraz prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych.
Generał Zieliński przedstawiając swego następcę na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w czerwcu br. powiedział o pułkowniku Bednarzu, że spełnia on dwa podstawowe warunki cechujące dobrego oficera, o których mówił znany z ekstrawaganckich zachowań generał Wieniawa-Długoszowski. Jego zdaniem prawdziwy żołnierz musi umieć jeździć konno i pisać wiersze. Pułkownik Adam Bednarz spełnia każdy z tych wymogów!

Drukuj   E-mail