Wuefista mianowany

Nauczyciel Paweł Wroński awansował w hierarchii zawodowej. W czasie czwartkowej (25.09) sesji Rady Gminy Wieliszew odebrał akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Pracujący w Zespole Szkół w Wieliszewie, w tym także prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w Szkole przy Zaporze był prawdziwym rodzynkiem w gronie 7 pań nauczycielek, które również dostąpiły tego zaszczytu.

Paweł Wroński jest przedstawicielem młodego pokolenia wśród kadry naszej Szkoły. Ma 30 lat i jest mieszkańcem Nasielska. Pracę nauczyciela wychowania fizycznego w dawnym TGW Dębe podjął przed dwoma laty. Dzisiejsze mianowanie przypada na początki jego trzeciego roku pracy w tej placówce.

Od początku współpracuje z naszym Towarzystwem w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji fizycznej w Szkole. Uczestniczył w redagowaniu pierwszego numeru kwartalnika „Szkoła przy zaporze”. Był animatorem udziału dwóch reprezentantów Towarzystwa w rozgrywanym 2 czerwca br. meczu siatkówki: Nauczyciele – Uczniowie podczas Dni Sportu w Szkole.


Drukuj   E-mail