Z radością informujemy, że po półrocznych staraniach Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem uzyskało numer KRS: 0000514913 . obiad Jesteśmy zatem stowarzyszeniem o osobowości prawnej.