Historia Szkoły

Historia Szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Komornicy kontynuuje tradycje Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem. Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce kształciła hydrologów i meteorologów.

Tak przebiegała historia szkoły:

1963 - 13 - marzec

 • Minister Oświaty zarządzeniem nr SZ 2-11/18/63 powołał z dniem 1 lipca 1963 roku Technikum Hydrologiczno-Meteorologiczne w Dębe.

1963 - wrzesień

 • Naukę w placówce rozpoczęło 94 uczniów w dwóch klasach: hydrologicznej i meteorologicznej.

1963 - 5 - wrzesień

 • Odbyło się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej w składzie:
 • Tadeusz Kaczmarczyk - dyrektor i przewodniczący
 • Krystyna Kaczmarczyk
 • Kazimierz Pawłowski
 • Aleksadner Fiedorczuk
 • Teresa Fiedorczuk
 • Edmund Ślużyński
 • Juliusz Szymański
 • Fryderyk Haber

1964 - 28 - wrzesień

 • Wmurowano kamień węgielny z aktem erekcyjnym rozpoczynając budowę właściwego budynku szkoły. Patronami przedsięwzięcia byli:

- Czesław Wycech - Marszałek Sejmu RP

- Janusz Grochulski - prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej

      Akt Erekcyjny (fragment):

"Technikum Hydrologiczno-Meteorologicznemu w Dębem, jak jedynemu tego typu w kraju powierzone zostaje zadanie kształcenia przyszłej kadry techników hydrologów i meteorologów, zatrudnionych w dziedzinie gospodarki wodnej, stanowiącą ważną gałąź ogólnokrajowej gospodarki naszego kraju. Zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Technikum zapora wodna w Dębem, wraz ze zbiornikiem wodnym, stanowić będzie dla pracującego Technikum cenną, naturalną bazę szkoleniową."

 

 

1967 - 1 - maj

 • Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr SZ 1-014-54/67 zmienił nazwę szkoły na Technikum Gospodarki Wodnej (TGW).

1965

 • Został oddany nowy budynek o kubaturze 12 300 m3. Szkoła otrzymała 1092 numer na liście pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.

1967 - 15 - kwiecień

 • Nastąpiła zmiana nazwy na Technikum Gospodarki Wodnej (TGW).

1967 - 1 - sierpień

 • Nowym dyrektorem szkoły został mgr Zdzisław Ryczkowski.

1968

 • Wprowadzono nową specjalność - budownictwo wodne. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

1968 czerwiec

 • Pierwszych 36 absolwentów opuściło mury szkoły (20 meteorologów i 16 hydrologów).

1968 lipiec

 • Oddano do użytku internat dla chłopców (100 miejsc).

1969

 • Otwarto stadion szkolny. Pierwsze uroczyste obchody Dnia Sportu.

 

{gallery}lata60{/gallery}

 

1970

 • W raz z rozwojem szkoły grono pedagogiczne powiększyło się do 42 osób. Otwarto nowe pracownie:

- meteorologii ogólnej

- meteorologii synoptycznej

- fizyczno-chemiczną

Uczniowie od tego roku mają do dyspozycji stację i ogródek meteorologiczny.

1974 - 20 - wrzesień

 • Podpisano umowę z Zjednoczeniem Budownictwa Wodnego w Warszawie. Na mocy, której absolwenci mieli otrzymywać pracę w przedsiębiorstwie "Hydrobudowa", szkoła w zamian miała organizować Studium Policealne dla pracowników firmy.

1978 - 24 - 25 czerwiec

 • I zjazd Absolwentów z okazji XV-lecia szkoły.

1983

 • Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie, z inicjatywy dyrektora TGW mgr Zdzisława Ryczkowskiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową (ZSZ). W dwóch klasach 74 uczniów kształciło się na marynarzy śródlądowych.

 

{gallery}rozne{/gallery}

 

1985 - 1 - luty

 • Nowym dyrektorem TGW i ZSZ został mgr inż. Andrzej Siwiec.

1986

 • Pierwszych 23 marynarzy żeglugi śródlądowej kończy naukęeglugi

1987 - 23 - marzec

 • Światowy Dzień Meteorologii staje się "Świętem Szkoły".

1990

 • 30 uczniów wyjechało w ramach wymiany międzynarodowej do Bonn.

1991 - 1 - wrzesień

 • Kurator Oświaty i Wychowanie w Warszawie, z inicjatywy dyrektora Andrzeja Siwca powołał Liceum Ogólnokształcące (LO, profil ekologiczny).

1991/1992

 • Uczniowie z technikum i liceum brali dwukrotnie udział w sympozjum naukowym w Berlinie Zachodnim. Temat sympozjum: "Woda nie zna granic".

1993 - 1 - wrzesień

Zaprzestano naboru uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ). Wśród grona absolwentów byli:

 • marynarze żeglugi śródlądowej

 • technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie

 • ogrodnicy

 • mechanicy aparatury automatycznej

 • monterzy układów elektronicznych i automatyki przemysłowej.

1993 - 27 - listopada

 • II Zjazd Absolwentów z okazji XXX-lecia szkoły.

1995 - czerwiec

 • 90 pierwszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dębem opuszcza mury szkoły.

 

{gallery}studniowka{/gallery}

 

2002 1 wrzesień

Przekształcenie szkoły w Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. W jego skład wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące

 • Liceum Profilowane

 • Technikum

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

2003 - 20 - wrzesień

 • III Zjazd Absolwentów z okazji XL-lecia szkoły.

 

{gallery}40lecie{/gallery}

2005 06 grudnia

 • Dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny szkoła pozyskała nową pracownię komputerową wraz z centrum multimedialnym.

2006 16 sierpnia

 • W bibliotece dla Liceum Ogólnokształcącego zostało zainstalowane Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Zakup współfinansował Europejski Fundusz Społeczny.

2007 - 29 - czerwca

 • Liceum Profilowane otrzymało nową pracownię komputerową wraz z centrum multimedialnym w czytelni. Sprzęt został współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

2008 - 16 - stycznia

 • Technikum i Liceum Profilowane otrzymały dwa Internetowe Centra Informacji Mulimedialnej. Zakup był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

2008 - 07 - czerwca

 • IV Zjazd Absolwentów z okazji 45-lecia szkoły.

2008 - 01 - września

 • W szkole utworzono pierwsze klasy realizujące innowację pedagogiczną: "Bezpieczeństwo i porządek publiczny"

2009 - sierpień

 • Organem prowadzącym szkołę został Urząd Gminy Wieliszew. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe.

2009 - 01 - września

 • W szkole utworzono pierwszą klasę realizującą innowację pedagogiczną: "Przysposobienie wojskowe i bezpieczeństwo narodowe""

2010 - 01 - września

 • W szkole utworzono pierwszą klasę realizującą innowację pedagogiczną: "Służby specjalne"

2010 - 29 - kwietnia

 • Szkołę ukończyli pierwsi absolwenci realizujący innowację pedagogiczną " Bezpieczeństwo i porządek publiczny".

 

 


Drukuj   E-mail
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem
Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl