Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Zarząd:
1) Jerzy Wilczyński – Prezes
2) Andrzej Gronek – Wiceprezes
3) Sławomir Miętek – Sekretarz
4) Ewa Zając – Skarbnik
5) Grażyna Chojnowska – Członek
 
Komisja rewizyjna:
1) Marcin Gągolewski – Przewodniczący
2) Urszula Kowalska – Członek
3) Marek Durbacz - Członek

Drukuj   E-mail